Eliminasjon.

Makker passer i første hånd, Øst sperreåpner med 3 hjerter og du melder 3 spar. Vest sier 4 hjerter og makker melder 4 spar, som blir sluttkontrakten. Ikke overraskende spiller Vest ut en liten hjerter.

K kn 10 9 5
E
kn 8 6 2
kn 7 2


Nord - Nord/syd

E D 8 7 4 3
8 4 2
K 5
K 9

Det ser ut som om begge essene kan sitte på ryggen? Hva kan du gjøre?

Alt som skal til er en liten eliminasjon. Du vinner første stikk med hjerter ess, spiller spar til hånden, stjeler en hjerter, spiller nok en trumf til hånden og stjeler håndens siste hjerter med bordets nest siste trumf. Samme hvilken minorkonge du spiller til, blir vest innspilt og må gi deg det tiende stikket. Spillet er hentet fra impturneringen som "Advokaten" og "Redaktøren" vant i Frankrike.

  K kn 10 9 5
E
kn 8 6 2
kn 7 2
 
6
7 6 3
E D 10 9 3
E D 6 5

Nord - Nord/syd

2
K D kn 10 9 5
7 4
10 8 4 3
 

E D 8 7 4 3
8 4 2
K 5
K 9