Abecassis er ikke lett å lure!

I dette spillet fra Cavendish Invitational fikk både spillefører og motspiller sjansen til å briljere.

  K 9 3
D kn 7
E 7 4
10 6 4 3
 
D 5 4 2
2
8 6 2
kn 9 8 7 2
Nord - Ingen
kn 8 6
10 9 8 5 4 3
kn 5 3
D
 

E 10 7
E K 6
K D 10 9
E K 5

 

Michel Abecassis hadde kommet i 6 NT som syd. Brad Moss i vest spilte ut kløver 9 som ikke ga bort noe stikk. Abecassis vant med esset, tok for kløver konge og spilte nok en kløver for å godspille kløver 10. Moss tok stikket med knekten og fridde seg med en ny kløver. Fred Gitelman saket sin tredje hjerter, mens Abecassis kastet spar 10. Abecassis tok nå tre runder hjerter, og Moss kastet sin stående kløver og en spar. Posisjonen hadde nå blitt:

  K 9 3

E 7 4
 
D 5 4

8 6 2
Nord - Ingen
Kn 8 6

kn 5 3
 

E 7

K D 10 9

 

Abecassis spilte spar 7 til kongen og en spar til esset, som Moss kastet spar dame på! Han prøvde å se ut som en kar med knekten fjerde i ruter. Abecassis lot seg ikke lure og toppet ruteren med begrunnelsen at Moss kunne være i stand til å spille et slikt villedende kort. Og han hadde rett!