6 nt hjem på skvis!

Denne uken vil vi presentere enda ett spill fra Okbridge. Denne gangen er det Calle Knutsen som står for spillet.

 

A 10 9 5
A 4
K Q 9 8 6
D 10

 
4 2
Q 10 9 5 3 2
J 2
K 9 4
Øst - Ø-V
K 8 7 6
7 6
10 4 3
J 8 6 2
 

D kn 3
K kn 8
A 7 5
A 7 5 3

 

Nord
Øst
Syd
Vest
Bgiulio
Sherry
Calle
GJHM
pass
1 nt
pass
2 kl
pass
2 ru pass
3 ru
pass
3 nt
pass
4 nt pass 5 hj pass
6 nt pass pass pass

Spar 4 ble servert fra vest som gikk til liten kongen og liten. Øst returnerte en ruter. Når motparten begynner med ett stikk i 6 nt, er det en fordel å få resten, men hvordan? Ruteren må sitte, og det tolvte stikket kan da komme ved at kløver konge sitter singel, eller at hjerter dame sitter i kutt. Det er også en mulighet til, ser du den?

Calle Knutsen tok ruter returen på bordet. La ned kløver ess og tok spar stikkene. Deretter tok han for alle ruter stikkene, og stillingen før den siste ruteren var blitt:

 

-
E 4
6
D

 
-
Q 10 9
-
K
Øst - Ø-V
-
7 6
-
J 8
 

-
K kn 8
-
7

 

Når han tok for ruter 6, kastet øst et ubetydelig kort, mens Calle kastet en kløver fra hånden. Vest var det verre for, han trengte alle kortene sine. Han valgte å kaste en hjerter, men da toppet Calle ut hjerter dame for 12 stikk. Pent spilt Calle!

Legg merke til at Øst skal holde begge sine hjerter hele veien, mens øst må kaste seg ned til hjerter dame dobbel uten å tenke seg om (ja, man kan faktisk registrere tenkepauser på nettet også). Da har Calle et valg om han skal ta hjerter finessen eller ikke.