Fall Nationals har nylig gått av stabelen i Birmingham, Alabama. Norge hadde denne gangen seks deltakere, foruten en del norsk-amerikanere. To av nordmennene var Jan Erik Bråthen og Vegard Brekke som tok turen "over there" for egen regning. De begynte svært godt da de scoret nærmere 65% i første sesjon av Life Master Pairs, men klarte dessverre ikke å følge opp den fine starten, og falt etter hvert nedover - de utrolig lange - resultatlistene.

Fra en senere parturnering har vi hentet dette spillet med Vegard Brekke i hovedrollen:

Gi dem et rep!

 

kn 7 6
K
10 9 6 5
E K 10 5 4

 
D 3
E 10 8
E K D kn 3 2
9 2
Øst - Alle
10 9 4
D kn 9 7 5 4
8 4
D kn
 

E K 8 5 2
6 3 2
7
8 7 6 3

 


Motparten hadde kommet i 3 hjerter med øst som spillefører, og Jan Erik Bråthen i syd begynte med ess-konge i spar. Han skiftet så til kløver der Vegard Brekke tok for sine to topphonnører. Med singel trumf konge bak esset i bordet var det siste Brekke ønsket å låse spillefører i bordet. Og han ga spillefører en tapende variant da han svingte en liten ruter! Spillefører var påpasselig frampå med ruter 8 og sikret seg det kjærkomne inntaket til å ta hjerterfinessen. Jeg kan love deg at Brekke ikke var mindre fornøyd da han fikk på sin singel hjerter konge!

Kanskje ser du en enda sikrere måte å få spillefører inn på hånden i stikk fem enn å vri til ruter som krever at øst har ruter 8 (samt husker å bruke den)? Kløver til dobbelt renons vil sannsynligvis ha samme effekten, men faren er selvfølgelig at øst blir ekstra mistenksom etter dette motspillet.