I Forbo-turnering i Haag i Nederland forrige helg, vant Norges lag (Geir Olav Tislevoll, Erik Sælensminde, Knut Erik Ljung og Boye Brogeland) B-puljen. I A-finalen (de 16 beste i det 64 lags store feltet) var det Italia (Lauria-Versace og Bocchi-Duboin) som gikk til topps.

I kampen mellom Norge og et nederlandsk lag i en innledende runde, dukket dette interessante fordelingsuhyret opp:

Multi svinger!

 

7 3
K 9 7 6 4 3
kn 9 7 4
8

 
E K kn 6 2
E D kn 10 8
-
E 5 3
Nord - Nord/Syd
10 4
5 2
K D 10 8 6 5 3 2
2
 

D 9 8 5
-
E
K D kn 10 9 7 6 4

 


Vest
Nord
Øst
Syd
Geir Olav
Tislevoll
Erik
Sælensminde

2 ru1)
pass
5 kl
x
pass
5 ru
pass
6 kl2)
pass
6 ru3)
pass
6 hj4)
pass
pass5)
6 sp6)
x
7 kl7)
x
pass
pass
     

1) Multi
2) Jeg vil ikke spille ruterkontrakt
3) Jeg har masse ruter
4) Velg major
5) Med 2-2 i major ser hjerter og spar ut til å være like galt
6) Aha, det er spar makker sitter med. På en god dag kan vi ha 6 spar i kortene!
7) Trist å måtte preferere på en singelton når motparten har vært i slem i 6-kort fargen din!

Litt av et spill, som til slutt gikk i norsk favør. Tislevoll spilte ut spar ess, og da Sælensminde la tieren, bidro tre sparstikk og ett kløverstikk til 1100 til øst-vest. Ved det andre bordet passet Knut Erik Ljung på nords nånd, og øst åpnet med sperremeldingen 4 ruter. Boye Brogeland meldte 5 kløver som ble doblet med to bet og -500 som resultat.