Ukens spill er en spilleprøve som det er vanskelig å få ståkarakter på. Så får du hjem kontrakten, kan du være trygg på at du har spilleformen inne.

Garderer du deg mot trumfen 4-1?

 

E kn 9 4 2
5 3
E 7 5 4 3
10

 Syd - Nord/Syd 

7
E K D 9 8 2
D kn 2
D 6 3

 


Du har kommet i 4 hjerter på syds hånd, og det eneste interessante som har skjedd i meldingsforløpet er at øst meldte inn 2 kløver (etter 1 hjerter fra deg og 1 spar hos makker).

Vest spiller ut kløver 2 (norske) som øst vinner med esset og skifter til hjerter 4. Du vinner med esset, og seiler ruter knekt rundt i stikk to, motparten følger på med to små ruter. Nå har du fått litt hjelp, så resten får du greie på egenhånd!

Hvis trumfen sitter 3-2, har du ti stikk med å stjele en kløver i bordet. Er det noen måte du kan forbedre sjansene dine på hvis trumfen sitter 4-1?

Hadde øst hatt singel ruter, ville han kanskje vridd til ruter istedenfor å spille trumf. Derfor trenger du ikke være så engstelig for at ruter ess skal bli stjålet. Og kløverstjelingen har ikke all verdens hast - du kommer deg tilbake på hånden med en sparstjeling.

Når du spiller en liten ruter, følger øst på med ruter 9. Hva nå? Hvis din tidligere analyse er riktig, har ikke øst singel ruter, og han har heller ikke kongen siden du fikk på ruter knekt i forrige stikk. Altså er det bare en ruter igjen - ruter 10 - og du bør la ham få på denne! Hvis det er noen som har fire trumf, er det etter all sannsynlighet vest (øst er markert med 6 kløver etter utspillet, og med fire kort hjerter ville han bare hatt singel spar). Så hvis øst kan spille mer trumf inne på ruter 10, trekker du ut trumfen, innkasserer tre og spar ess - elleve stikk til sammen.

Øst har imidlertid ikke flere trumf og spiller kløver til damen din, kongen hos vest og trumf i bordet. Du tar for spar ess, stjeler en spar, sjekker trumfen (som sitter 4-1 som du trodde) og spiller ruter. Vest må følge, og på stående ruter får du kastet kløvertaperen din, mens vest får for sitt originalstikk i trumf. Hele sitsen:

 

E kn 9 4 2
5 3
E 7 5 4 3
10

 
D 8 3
kn 10 7 6
K 9 6
K 9 4
Syd - Nord/Syd
K 10 6 5
4
10 4
E kn 8 7 5 2
 

7
E K D 9 8 2
D kn 2
D 6 3

 


Våre hjerteligste gratulasjoner hvis du klarte denne spilleføringen fra A til Å!

Bjørn Olav Ekren har gjort oss oppmerksom på at spillet også er en motspillsprøve. Hvis øst avblokkerer ruter 10 under ruter knekt, får man ikke timet rutergodspillingen skikkelig, og går bet.