EM-par ble arrangert i Sorrento i Italia forrige uke. Norge hadde med ti par i åpen klasse, og to av dem kom til finalen; Christer Kristoffersen-Geir Olav Tislevoll og Frank Svindahl-Eskil Hagen. Sistnevnte gjorde det best av de to parene, og ble til slutt nummer 31 av de 48 i finalen. Her får du et spill hvor Svindahl ordnet en masse poeng gjennom et overstikk i standardkontrakten:

Frank Svindahl fant varianten!

 

7 5 3
8 7 6
E D 5 4
E 10 8

 Syd - Alle 

K 9 6
E kn 10 2
K 6
K kn 7 2

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Eskil
Hagen

Frank
Svindahl
1 NT
pass
2 kl
pass
2 hj
pass
3 NT
pass
pass
pass


Utspillet var ruter 2 (4. høyeste). Svindahl gikk opp på esset, og øst kastet svakhet. I stikk to spilte Svindahl hjerter til knekten og kongen. Vest skiftet til spar 8 som gikk til østs ess, og han fortsatte med spar dame som Svindahl stakk med kongen, vest fulgte på med spar 4. Nå var Svindahl avhengig av å gjøre rett i kløver og han valgte å spille kløver knekt fra hånden. Vest dekket med damen, og bordet var inne på kløver ess. Hjerter til tieren gikk bra, men på hjerter ess saket vest spar 2. Ser du hvordan du må spille videre for å få ti stikk?

Vest har to hjerter og trolig tre spar. Hvis hans utspill er ærlig, slik at han har 4-kort ruter, er han markert med fire kløver. Da er det med oddsen å spille kløver til nieren:

 

7 5 3
8 7 6
E D 5 4
E 10 8

 
8 4 2
K 5
kn 10 7 2
D 9 4 3
Syd - Alle
E D kn 10
D 9 4 3
9 8 4
6 5
 

K 9 6
E kn 10 2
K 6
K kn 7 2

 

Deretter innkasserte Svindahl ruter konge, gikk in i bordet på kløver ti, tok for ruter dame og spilte vest inn på ruter knekt. Siste stikket på kløver konge ble det tiende, og nordmennene sikret seg en god score på spillet. Men Svindahl måtte slite adskillig mer for overstikket enn de som fikk kløver ut fra vest!