Ukens spill er hentet fra Nesbyen Open, hvor vinnerparet, Vidar Smith og Håvard Jensen, fikk en meget bra score på to overstikk i denne majorutgangen:

Kløver til kongen eller knekten?

 

E 10 8 6 4
K 7 2
E
10 9 7 4

 Nord - Ingen 

K 5
E D kn 10 4
kn 9 8 2
K kn

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Vidar
Smith

Håvard
Jensen
1 sp
pass
2 hj
pass
3 hj
pass
4 hj
pass
pass
pass


Håvard Jensen var i standardkontrakten 4 hjerter og fikk ruter 4 (norske) ut fra vest. Bordets ess tok stikket, og kløver 10 fulgte fra bordet. Øst la liten, og Håvard måtte ut å velge.

Da det ikke fristet å slippe inn vest, som sannsynligvis ville finne trumfskiftet, stakk Håvard opp med kongen (bare ett kort som stikker kongen, mens to kort stikker knekten, altså dobbel så stor sjanse for å beholde stikket!). Den sto, og det gikk raskt ruter til stjeling, spar til kongen, ny ruter til trumf, spar ess og spar til høy stjeling på hånden. Vest saket en kløver i dette stikket. Ruter knekt ble trumfet med hjerter konge, og en fjerde spar ble spilt fra bordet. Nå kom genistreken fra Jensen: For å unngå en trumfhøyning, kastet han kløver knekt fra hånden. Det samme gjorde vest, men kløver fra øst var det bare spillefører som kunne stjele. De tre siste stikkene tok Jensen med sine høye trumf. Tolv stikk ga tredelt topp. Hele spillet:

 

E 10 8 6 4
K 7 2
E
10 9 7 4

 
9 2
5 3
D 10 6 5 4
D 8 6 5
Nord - Ingen
D kn 7 3
9 8 6
K 7 3
E 3 2
 

K 5
E D kn 10 4
kn 9 8 2
K kn

 


Nesbyen Bridgeklubb har bare 15 medlemmer, men klarte likevel å samle 26 par til sin turnering. Neste år håper de på enda bedre deltakelse. Kanskje tar du turen til Hallingdal i mars 2002?