Påskebridge er populært, både som hyggelig privat adspredelse og som konkurranse i de mange turneringer som arrangeres. Ukens spill er hentet fra påske-cupen i Oslo, der nærmere tretti par var samlet på Bridgens Hus:

Et morsomt sluttspill!

 

E 6 5
K D 8 6 4
7
E 7 4 2

 
D kn 7 4
10 7 3
K D 2
D 6 3
Nord - Nord/Syd
9
E kn 5 2
kn 10 6 5
kn 10 8 5
 

K 10 8 3 2
9
E 9 8 4 3
K 9

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Arild
Holdaas

Erik
Sælensminde
1 hj
pass
1 sp
pass
2 sp
pass
4 sp
pass
pass
pass


Erik Sælensminde kom i normalkontrakten 4 spar, men der de fleste andre fikk ni og ti stikk, tok Sælensminde elleve. Det gikk til på denne måten: Ruter konge kom ut, og ble stukket med håndens ess. I stikk to fulgte hjerter til kongen og esset, og øst skiftet til kløver knekt. Spillefører vant stikket på hånden, stjal en ruter, innkasserte hjerter dame med ruteravkast, stjal en hjerter og trumfet så en ruter. Denne situasjonen hadde oppstått:

 

E
8 6
-
E 7 4

 
D kn 7 4
-
-
D 6
Nord - Nord/Syd
9
kn
kn
10 8 5
 

K 10 8 3
-
9
9

 


Sælensminde tok for kløver ess, og vest "false-carded" med kløver dame. spillefører lot seg imidlertid ikke lure og fortsatte med kløver til lav stjeling. Ruter fra hånden måtte vest undertrumfe, og bordets spar ess vant stikket. På neste kort fra bordet brukte Sælensminde spar åtte på hånden, og vest var innspilt! En veldig artig sluttposisjon.

Motparten kunne holdt spillefører nede et stikk hvis øst hadde vridd til trumf da han kom inn på hjerter ess. Men med halvparten av kortene skjulte, er dette motspillet langt vanskeligere å finne ved bordet enn i etteranalysene.