Engelskmennene David Bird og Marc Smith har i en serie kalt "Bridge techniques" (foreløpig er ni bøker utgitt) tatt opp ulike emner i briden. Teknikker som skvis, eliminasjon, false-carding, motspill, grand- og fargespill er grundig behandlet med fine eksempler. Hver bok er på i overkant av 60 sider og koster ca. 60 kroner pluss forsendelse i BINs bokbutikk. Fra den første boken - Entry management - har vi hentet følgende spill:

Mist ikke forbindelsen!

 

4 2
5 2
D 6 3
K kn 9 6 4 2

 Nord - Nord/Syd 

E kn 9 6
E D 9 6
E kn 5
E 8

 


Du har kommet i 3 grand i syd uten innmeldinger fra motparten. Utspillet fra vest er ruter 4, og når du legger liten ruter i bordet, følger øst på med nieren. Planlegg spillet!

Hvis kløver dame sitter dobbel eller tredje i kutt, har du ingen problemer, men er kløver dame hos øst, kan det bli vanskelig å komme inn i bordet for å få hentet de godspilte kløverstikkene. Ser du hvordan du kan skaffe et inntak til bordet?

Du bør vinne første stikk med ruter ess! Så spiller du kløver ess og kløver til knekten. Hvis øst vinner med damen, kan du senere spille ruter mot bordet for å etablere ruter dame som et inntak til de godspilte kløverne. Hele fordelingen:

 

4 2
5 2
D 6 3
K kn 9 6 4 2

 
D 10 7
kn 8 4
K 10 8 4 2
7 3
Nord - Nord/Syd
K 8 5 3
K 10 7 3
9 7
D 10 5
 

E kn 9 6
E D 9 6
E kn 5
E 8

 


Det beste vest kan gjøre når han er inne på kløver dame, er å skifte til en spar. Du legger nieren, og vest vinner med tieren. Spar dame fra vest stikker du med esset, og motparten kan ikke hindre deg ni stikk når du fortsetter med ruter mot bordet.

Velger du imidlertid å vinne første stikk med ruter knekt - som i utganspunktet ser logisk ut - har du brent alle broer, og kontrakten kan ikke lenger vinnes.