Ukens spill er denne gangen hentet fra Spring Foursom i Stratford. Stratford er forøvrig Shakespeares fødeby, og kanskje var det litt inspirasjon fra han som hang igjen i veggene i dette spillet.

Små marginer

Du sitter nord og lytter til følgende meldingforløp:

Vest
Nord
Øst
Syd

Espen Erichsen

Boye Brogeland
1 ru*
3 sp
4 kl
pass
4 sp*
pass
5 kl
pass
pass
x
pass
pass
pass

* 1 ruter var presisjon og 4 spar var cuebid. Det er din tur, og du spiller ut.....hjelper det hvis jeg sier at det er kun et utspill som beter?

Erichsen oppfattet helt korrekt doblingen som et ønske om et unaturlig
utspill (renons), og spilte ut ruter 9 (Lavinthal). Brogeland trumfet og
underspilte spar ess. Erichsen kom inn på kongen, og ga makker en ny
stjeling.

Ved det andre bordet spilte de engelske lagkameratene 5 ruter med elleve
stikk. Hele fordelingen:

 

K kn 7 5
K 10 5
kn 9 8 4
6 4

 

D
D 4
D 10 7 6
K D kn 9 8 7

Øst - Ingen
6
E 8 7 2
E K 5 3 2
E 10 3
 

E 10 9 8 4 3 2
kn 9 6 3
-
5 2

 

Hva valgte du å spille ut?

Hele laget besto av Ian Monachan, Espen Erichsen, Unal Durmus, Brian Senior og Boye
Brogeland. De ble utslått tidlig i cupspillet, men vant Swiss-turneringen blant
de utslåtte lagene.

Trond