Får du hjem denne slemmen?

 

K kn 8
4
E kn 9 5 2
K kn 10 8

 Nord - Nord/Syd 

E D 10 7
K
K 7 3
E 9 7 4 2

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Reidar
Laland

Odd M.
Borsheim
1 ru
pass
2 kl
pass
3 kl
pass
3 sp
pass
4 kl
pass
4 ru
pass
4 hj
pass
6 kl
pass
pass
pass


Utspillet var hjerter dame som ble tatt med østs ess. Etter en tenkepause skiftet øst til kløver dame, og dermed var den fargen løst (det var ingen favør da øst hadde singel kløver). Etter tre trumfrunder og tre sparrunder (den satt 3-3) er du inne i bordet. Du trenger tre ruterstikk for å vinne kontrakten.

Odd M. Borsheim syntes trumfvrien i stikk to var litt mystisk, og gjorde en opptelling av motpartens hender før han gikk på ruteren. Øst hadde vist èn kløver og tre spar. Med esset sjette eller sjuende i hjerter ville han trolig meldt inn (sperremeldt) over 1 ruter, og han regnet det derfor som høyst sannsynlig at øst bare hadde fem hjerter. Var dette resonnnementet rett, måtte øst ha minst fire ruter, og han valgte nå å seile ruter knekt rundt. Det var "just what the doctor ordered":

 

K kn 8
4
E kn 9 5 2
K kn 10 8

 
5 3 2
D kn 7 6 5 3
10
6 5 3
Nord - Nord/Syd
9 6 4
E 10 9 8 2
D 8 6 4
D
 

E D 10 7
K
K 7 3
E 9 7 4 2

 


Men Borsheim hadde nok blitt pinlig berørt hvis vests singelton hadde vært damen! For å unngå en slik flause, burde han ha trukket ruter ess først. Da vinner han både med tieren og damen singel hos vest. Og skulle vest ikke følge på med noen av disse kortene i første ruterrunde, må man velge mellom å spille på damen eller tieren dobbel hos vest (det innebærer at øst har seks hjerter, og da bør man kanskje spille ham for ikke å ha ruter dame, da det er mer trolig at han melder inn med åtte poeng enn med seks).