Rottneros Nordisk Cup ble nylig arrangert for niende gang. Seriemestrene fra de nordiske land inviteres hvert andre år til Pål Horns skjønne severdighetspark i Värmland for en vennskapelig dyst. I år var det Island som gikk til topps, og Norge fulgte på andre plass. Det norske laget hadde bare to av årets seriemestre på laget, Bjørn Bentzen og Thomas Charlsen, og "lånte" Bjørn Olav Ekren og Arild Rasmussen til å steppe inn for Boye Brogeland og Erik Sælensminde.

Fra turneringen har vi hentet et meget skarpt motspill av herrene Bentzen og Charlsen:

Hadde du latt deg lure?

 

6 4
kn 9 5 3
10 7 3
D 8 5 4

 
9 2
E K 7 6 2
kn 9 6 5
6 3
Nord - Ø/V
E 8 5
D 10 4
E K 8 2
E 10 9
 

K D kn 10 7 3
8
D 4
K kn 7 2

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Bjørn
Bentzen

Thomas
Charlsen
pass
1 NT1)
3 sp
x2)
pass
3 NT
pass
pass
pass

1) 15-17 hp
2) Negativ (styrkevisende) dobling


Charlsen spilte ut spar konge, og med åpne kort ser vi at spillefører kan ta elleve stikk med en finesse på hjerter 10. Dette er det imidlertid ikke så lett å klare med to hender skjult, og etter å ha lasjert første sparhonnør, stakk spillefører spar dame med esset og spilte hjerter dame og mer hjerter mot bordet. Charlsen kastet kløver 7 (lavt som styrke), som Bentzen tolket som svakhet, og Bentzen skiftet nå til ruter 10. Spillefører stakk med esset, og tok sine tre hjerterstikk med avkast av to kløver på hånden. Charlsen saket kløver knekt og to spar. Situasjonen var denne:

 

-
-
7 3
D 8 4

 
-

kn 9 6
6 3
Nord - Ø/V
8
-
K 8 2
E
 

kn 10
-
D
K 2

 


Øst spilte kløver til esset, som Charlsen la kongen under, og nå var øst overbevist om at Charlsen var tom for kløver og satt igjen med damen dobbel i ruter. Derfor fridde han seg med spar 8 fra hånden. Charlsen hadde imidlertid en liten, men svært dødbringende overraskelse på lur, og spillefører var gått i den snedige fellen som begge motspillerne gjorde sitt ytterste for å skape.