Nylig ble Hecht Cup arrangert på Blaksets Bridgecenter i København. Det sterke 48 pars store feltet ble suverent vunnet av polakkene Adam Zmudzinski og Cesary Balicki. Beste norske par ble Tor Helness og Geir Helgemo på femteplass. Danmark gjorde det skarpt med å innta plassene to til fire.

Det gror godt i dansk bridge, og to nye talenter - Martin Schaltz og Andreas Marquardsen - gjorde seg bemerket i junior-VM i Brasil, der Danmark fikk bronse. Fra den turneringen har vi hentet et spill der Martin - sønn av det kjente landslagsparet Dorthe og Peter Schaltz - så sitsen som kunne gi hjemgang:

Hardt meldt, glimrende spilt!

 

10 5 3 2
5 3
K 3
E K 8 6 2

 Nord - Alle 

K D
E K 10
7 6 5 4 2
kn 4 3

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Andreas
Marquardsen

Martin
Schaltz
1 kl
x
1 ru
pass
1 sp
pass
3 NT
pass
pass
pass


Den tynne åpningen i nord, gjorde at danskene endte opp i en meget hardmeldt 3 grand. Ved det andre bordet i samme kamp gikk faktisk australieneren bet i 1 grand! Vest spilte ut spar 8 som løp rundt til Martins konge. Etter østs opplysende dobling er det mye som taler for at ruter ess sitter bak kongen. Derfor må du forsøke å få fem kløverstikk og tre hjerterstikk for å klare kontrakten. Ser du hvordan sitsen må være?

Uten inntak til bordet så Martin at øst enten måtte ha 109 blokk i kløver eller èn av dem singel for at den fargen skulle gi fem stikk. Derfor dro han kløver knekt fra hånden i stikk to. Den holdt stikket, og fra øst kom tieren. Martin hadde ikke dratt hele veien fra København til Mangaratiba for å gjette feil i denne posisjonen, og spilte med oddsen (begrenset valg) da han trakk kløver til åtteren, som også sto! Hjerter til tieren holdt også stikk, og da vest saket en spar underveis, ble øst innspilt og måtte til slutt gi nord det tiende stikket for spar konge! Fire stikks forskjell er ikke ofte man ser, selv ikke på juniornivå! Slik var hele sitsen:

 

10 5 3 2
5 3
K 3
E K 8 6 2

 
kn 9 8
9 7 4
kn 9 8
D 9 7 5
Nord - Alle
E 7 6 4
D kn 8 6 2
E D 10
10
 

K D
E K 10
7 6 5 4 2
kn 4 3

 

Fortsetter 17 år gamle Martin Schaltz sin fine utvikling framover, er det nok ikke mange årene før vi ser ham på Danmarks åpne landslag. Kanskje med mamma og pappa som lagkamerater?