Ukens spill er hentet fra Bridgekameratenes lagturnering. Det inneholder flere poeng som krever litt tankevirksomhet for å få med seg.

Leser du fordelingen?

 

D 5
K 3
E K 4 2
E kn 10 5 4

 
K 3
E D kn 7 6 4 2
7 6
9 8
Vest - Alle
E 9 8 4
10 8 5
D 5
D 7 6 3
 

kn 10 7 6 2
9
kn 10 9 8 3
K 2

 


Vest
Nord
Øst
Syd
3 hj
x
pass
4 sp
pass
pass
pass


Vest spilte ut hjerter ess og skiftet til kløver 9. Hvordan skal syd få hjem sin kontrakt?

Mange la kløver 10 fra bordet i første stikk, men kom ut å kjøre da øst ikke dekket med damen! Noen fortsatte med å spille kløver til kongen og spar mot damen. Da kunne imidlertid motparten stte opp tre sparstikk ved at vest la en lavt og deretter fikk stjele en kløver med spar konge!

Hva er så beste sjanse? Hvis man ser på det mystiske utspillet av hjerter ess, tyder det på at vest ikke har noen singleton i minor. Man "vet" derfor at vest har 2-7-2-2 fordeling (med singel spar er man uansett sjanseløs), og da klarner bildet. Med en sparhonnør dobbel hos vest kan man spille som følger: Legge liten kløver hos blindemann i stikk to og vinne med håndens konge. Så spilles en liten spar mot damen. Legger vest kongen, får du presset ut østs spar senere. (Skulle øst være flink og og klare å lasjere spar dame etterpå, må du sette opp bordets kløverfarge til avkast av ruterne på hånden.) Legger vest en liten, stikker du med damen og spiller etterpå en liten spar fra begge hender! Da får du 10 stikk, og gjør makker og lagkamerater veldig lykkelige.

Selv om øst hadde hatt EK98, kunne du vunnet kontrakten! Du begynner spilleføringen på samme måte ved å slippe kløveren til hånden (fordelen med dette er at du ofte slipper å gjette fordelingen siden vest normalt røper seg med kongen (ja til og med esset) dobbel). Så spiller du spar til damen. Øst vinner med en honnør og frir seg for eksempel med en hjerter. Du kommer inn i bordet og spiller spar til knekten. Når den står, godspiller du kløveren med kløver til esset og kløver knekt fra bordet, som får seile hvis øst ikke dekker. Ruter ess og ruter konge innkasseres, og stående kløver spilles. På siste kløver fra bordet er sluttposisjonen denne:

 

-
-
4 2
5

 
-
D kn 7
-
-
Vest - Alle
E 9
10
-
-
 

10 7
-
kn
-

 


Vest kan ingenting gjøre. Trumfer han lavt, trumfer du over og spiller ruter knekt. Trumfer han med esset, kaster du ruter knekt, og dine to siste trumf står. Kaster han hjerteren sin, saker du ruter, og en ruter fra bordet gir deg det tiende stikket på spar 10. Stilig spill, ikke sant?

Av Pål Haga