La motstanderen få valget!

I forrige uke ble mestertreffen spilt, og på torsdag dukket dette spillet opp (spill 15). Du sitter nord, og etter to passer er det din tur:

 

E kn 4
kn 9 5
K 8 7
kn 8 5 2

 
K 7 5 2
K 8 2
kn 10 9 2
7 4
Nord - Nord/Syd
10 8 6 3
E D 7 4
E 4 3
E K
 

D 9
10 6 3
D 6 5
D 10 9 6 3

 


Om du velger å si pass i ugunstig sone, så forstår jeg godt det. Aktuelt valgte nord den mer aggressive løsninga og åpnet med 1 kløver! Øst smatt inn med en 15-18 grand, syd meldte 2 kløver, og over dette hadde ingen noe å melde. Litt passivt av vest, men når man ikke bruker negative doblinger etter grand er det ikke helt enkelt.

Fra øst ble det spilt ut en liten spar. Hvilke sjanser ser du i ugunstig sone?

Teller du tapere, finner du ingen i spar etter utspillet, tre i hjerter, to i ruter og to i kløver. Dette skulle bli sju til sammen. Ikke lovende siden motparten i 1 grand skal få slite med å få mer enn sju stikk med kløver ut. Men de har ni stikk i major, og det hjelper jo litt, i alle fall hvis du klarer deg med en beit. I praksis finnes det til og med en mulighet for åtte stikk. Ser du sjansen?

Det går an å legge en liten felle for motparten. Aller først må du løse sparen; dama eller nieren fra bordet? Går du opp på dama, kan du aldri få mer enn to sparstikk. Ergo bør du legge nieren som drar kongen. Etter utspillet å dømme kan du være sikker på at øst ikke har EKD i hjerter siden han ikke spilte ut den fargen. Du plasserer derfor vest med hjerter konge, som er den mest sannsynlige honnøren han har basert på utspillet.

I stikk to fortsetter du med en spar til dama, og i stikk tre spiller du en hjerter til "kapp" med nieren eller knekten. Alt går etter planen, øst stikker med dama - og går i boks. Spiller han, enten før eller etter EK i kløver, en spar, kvitter du deg med en hjertertaper. Spiller han ruter ess eller en liten ruter, forsvinner både en hjertertaper og en rutertaper. Det er ikke lett for øst, fordi fra hans plass kan det se ut som om du vil inn på hånden for å kaste en ruter i bordet, og at det haster med å få satt opp makkers mulige ruter dame. Dermed følger handa tanken; ruter ess og ny ruter. Dette resulterte i åtte stikk på nord-syd som ga nær kasse.

En tvilsom åpning, og kanskje burde øst lukta lunta? Like fullt, noe av det mest spennende i bridge er å sette motparten på prøver, og gi dem muligheten til å tolke feil ut fra de signaler som er gitt. Når en lykkes, kan det føles like godt som et vellykket innspill eller skvis.

Med vennlig hilsen,
Erland Bratli