Ukens spill er hentet fra helgens første divisjon. Det var faktisk første spill som kom på bordet lørdags morgen, og kanskje var det grunnen til at så få fant beste sluttkontrakt.

Melder du like godt som Helness-Furunes?

 

E kn 5
10 9 8
D 6 5
D 7 6 4

 
D 9 4 2
K 3 2
K 10 3
8 5 3
Vest - Ingen
8 7 3
7 4
kn 9 8 7 4 2
kn 10
 

K 10 6
E D kn 6 5
E
E K 9 2

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Tor
Helness

Jon-Egil
Furunes
pass
pass
pass
2 kl
pass
2 ru1)
pass
2 hj
pass
2 NT
pass
3 kl
pass
4 kl
pass
4 ru2)
pass
4 sp2)
pass
6 kl
pass
pass
pass

1) Avslag, eller en balansert positiv hånd
2) Cue-bid

Nøkkelmeldingen i denne sekvensen var det Tor Helness som sto for da han meldte 2 grand over 2 hjerter. På den måten fikk Furumes vist fram sin kløverfarge, og de fant 4-4 tilpasningen i kløver som spiller bedre enn 5-3 i hjerter. 6 kløver krever kun 3-2 sits i trumf for å være 100% sikker. Og skulle trumfen sitte 4-1, blir man avhengig av hjerter konge hos øst. Med andre ord en meget god slem (rask hoderegning sier 84% sjanse).

Bare ett par til, av de ti som hadde sjansen i første divisjon, meldte slem på kortene. Det var Terje Lie og Espen Kvam på Møre og Romsdal sitt lag.