Nick Sandqvist er, sammen med Gunnar Hallberg, det svenske innslaget i robberklubben TGR i London. I romjulen, etter at lagturneringen var ferdig i "Year end Congress" ga han meg følgende oppgave:

Garder deg mot skjev sits!

 

10 8 3
kn 6
E K 6 4 2
K 7 6

 Øst - Alle 

E kn 9 7 5
9
9 7
E D 10 4 2

 


Vest
Nord
Øst
Syd
       
2 hj1)
2 sp
3 hj
4 sp
pass
pass
x
pass
pass
pass

1) Svake 2

Utspillet er en liten hjerter til østs ess. Øst fortsetter med hjerter dame som du trumfer. Du går inn på ruter ess og spiller en spar til sjueren og kongen. Nå fortsetter vest med en hjerter til dobbeltrenons. Hvordan spiller du videre?

Vest har sannsynligvis damen tredje igjen i trumf siden han våget å doble 4 spar. Da hjelper det deg ikke å stjele i bordet og spille mer trumf, for vest kan presse deg med sin fjerde hjerter slik at han får to trumfstikk. Hvis du trumfer i bordet og innkasserer ruter konge, vil du klare kontrakten hvis vest har tre kløver, men ikke hvis han har to. Eneste mulighet, hvis vest har to kløver, er å stjele på hånden og sake en kløver i bordet! Da kan du sette vest i klemma ved kløverfortsettelse. Hele sitsen:

 

10 8 3
kn 6
E K 6 4 2
K 7 6

 
K D 6 4
K 7 3 2
D 10 5
8 3
Øst - Alle
2
E D 10 8 5 4
kn 8 3
kn 9 5
 

E kn 9 7 5
9
9 7
E D 10 4 2

 

Vest kunne imidlertid ha betet kontrakten med å spille ruter istedenfor hjerter til dobbelt renons da han var inne på spar konge. Når han etterpå kommer inn på spar dame, vil en tredje ruter føre til trumfmatt for syd. Dette burde etter min oppfatning Nick Sandqvist forutsett og spilt en liten spar fra hånden i stikk to! Da kan ikke vest gjøre noe bedre enn å gå opp med spar dame og spille hjerter til dobbelt renons. Sluttspillet vil da bli det samme som nevnt ovenfor.

Hilsen Boye