OL-bridgen var over for en uke siden, og Norge måtte denne gangen reise hjem fra et mesterskap uten medalje, etter å ha tapt for Italia i bronsefinalen. Vinnere av bridgens IOC Grand Prix ble overraskende Canada, som slo Polen i finalen. Fra Norges kamp mot Canada i den innledende kvalifiseringen har vi hentet en fin spilleføring av Tor Helness:

Helness in action!

 

K 5 3
E D 9 4
D 9 4 3
3 2

 Nord - Alle 

E 9 4
10 7 6
E 8 6 2
K D 4

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Jon-Egil
Furunes

Tor
Helness
pass
pass
1 ru
pass
1 hj
2 kl
pass1)
pass
3 ru
pass
3 grand
pass
pass
pass

1) Benekter (!) 3-kort hjerter


Vest spilte ut kløver 6 til østs sjuer og Tors dame. Tor måtte sette opp stikk i begge de røde fargene, og spørsmålet var hvilken av dem han skulle sette i gang med. Siden øst ikke hadde åpnet, kunne han maksimalt ha èn av de røde kongene. I utgangspunktet ser det ut som man trenger ruter konge hos vest for å klare kontrakten, men da må det være rett å starte med hjerter for å fjerne østs eventuelle konge før kløverfargen hans blir godspilt.

Tor valgte å trekke hjerter 10 fra hånden, som er rett når vest har hjerterlengden. Vest dekket hjerter 10 med kongen, og øst fulgte på med hjerter 5. Tor gikk tilbake til hånden på ruter ess og trakk en hjerter til bordets nier, øst fulgte på med hjerter 8. At det var avgjørende, forstår du kanskje når du ser hele given:

 

K 5 3
E D 9 4
D 9 4 3
3 2

 
D kn 10 7 6
K kn 3 2
7 5
6 5
Nord - Alle
8 2
8 5
K kn 10
E kn 10 9 8 7
 

E 9 4
10 7 6
E 8 6 2
K D 4

 


Inne på hjerter 9 fortsatte Helness med en kløver mot hånden. Øst gikk opp med esset og godspilte fargen. Nå trakk Helness hjerter 7, som satte vests kn-3 i klemme under bordets D-4! To sparstikk, fire hjerterstikk, ett ruterstikk og to kløverstikk ga ni til sammen og vunnet soneutgang. En glimrende spilleføring med et sylskarpt resonnement i bunn.

Hilsen Boye