I Spring Nationals i Houston, Texas markerte norske spillere seg både i par- og lagturneringen. Børre Lund og Jørgen Molbererg vant Open Pairs med et snitt på nesten 60% - en stor prestasjon med tanke på at de aller fleste proffene var med. I lagturneringen - Vanderbilt - kom Glenn Grøtheim og Terje Aa til semifinalen. De spilte på lag Baze sammen med amerikanerne Mike Whitman, Garey Hayden og Grant Baze.

I Ukens spill får du muligheten til å prøve deg på et spill fra Vanderbilt:

Slipper du med èn rutertaper?

 

-
K 10 6 3
E 10 9 7 2
E 6 4 3

 Øst - Nord/Syd 

E 7 6
E D 9 8 7 5
8 5 4
7

 


Vest
Nord
Øst
Syd
pass
2 hj
2 sp
3 sp
4 sp
pass
pass
4 NT 1)
pass
5 sp 2)
pass
6 hj
pass
pass
pass

1) Roman Key Card Blackwood
2) To ess med trumf dame

Du hadde kanskje valgt å åpne med 1 hjerter på syds kort, men dette var nå slik meldingsforløpet utviklet seg. Vest spilte ut spar konge, og du får i oppgave å finne en spilleføring som fører til tolv stikk.

Elleve stikk har du fra taket ved hjelp av to sparstjelinger i bordet. Men hvor det tolvte skal komme fra, er ikke så godt å se. Man kunne jo tenkt seg en skvis mot vest i tilfelle han har fem kløver og tre ruter, men det vil ikke fungere hvis motparten spiller ruter når du regulerer tempoet ved å gi bort et stikk. Dessuten er ikke en slik fordeling så sannsynlig ut i fra meldingsforløpet. Bedre må det være å satse på et innspill etter å ha eliminert de svarte fargene og delvis eliminert trumfen. Den spilleplanen vil fungere hvis vest har singel hjerter og to honnører blokk i ruter. Kanskje hjelper det å se alle kortene:

 

-
K 10 6 3
E 10 9 7 2
E 6 4 3

 
K D 9 4 3 2
kn
K kn
D kn 10 2
Øst - Nord/Syd
kn 10 8 5
4 2
D 6 3
K 9 8 5
 

E 7 6
E D 9 8 7 5
8 5 4
7

 


Du vinner sparutspillet med esset og kaster en kløver i bordet. Så stjeler du to spar i bordet og to kløver på hånden, trekker èn runde trumf og spiller ruter ess og en liten ruter. Vest er innspilt og tvinges til å spille en svart farge til dobbelt renons. 12 stikk og 1430 poeng.

Du kan faktisk forbedre spilleføringen enda et hakk ved å trekke en ruter til esset i stikk to. Jeg vil gjerne høre om den vestspiller som klarer å legge kongen fra kongen dobbel (sammen med et lite kort)!

Hilsen Boye