Rita Shugart er blant de mest kjente sponsorene i USA, og har vunnet Reizinger ved to anledninger sammen med Geir Helgemo, Tony Forrester og Andy Robson. I Ukens spill, som er hentet fra Spring Nationals i Houston i mars, spilte hun seg fram til en klassisk sluttposisjon:

Hvordan unngå fire tapere?

 

7 6 4 2
E 10 2
E 8 4 2
10 8

 Nord - Alle 

E K D kn 9 3
kn 4 3
K 6
kn 7

 


Vest
Nord
Øst
Syd
Andy Robson
Rita Shugart
pass
1 kl
1 sp
pass
2 kl 1)
pass
4 sp
pass
pass
pass

1) God løft til 2 spar

Vest spiller ut en kløver til kongen i øst, som tar med seg kløver ess og vrir til spar 8. Hvordan har du tenkt å vinne utgangen?

Rita Shugart hadde ni toppstikk og så at mulighetene for et tiende lå i hjerterfargen. Det kunne imidlertid ikke haste med å gå i gang med den fargen, så etter to trumfrunder spilte hun tre ganger ruter til høy stjeling. Håndens spar 3 ble spilt til bordets sekser, og den fjerde ruteren ble trumfet. Dermed var ruterfargen eliminert. Da Shugart nå spilte en hjerter til bordets tier, ble øst, som hadde begge hjerterhonnørene, innspilt. Både en hjerter (til håndens knekt) og en kløver til dobbeltrenons ville gi Shugart kontrakten. Hele spillet så slik ut:

 

7 6 4 2
E 10 2
E 8 4 2
10 8

 
5
8 7 6 5
D 10 9 3
D 9 6 3
Nord - Alle
10 8
K D 9
kn 7 5
E K 5 4 2
 

E K D kn 9 3
kn 4 3
K 6
kn 7

 


Ser du hvordan kontrakten kunne vært betet (med samme utspill)? Jo, øst måtte ha underspilt kløver esset i stikk to for å få vest inn til å spille hjerter. Da er det ikke mulig å få til et innspill, og heller ingen skvis vil fungere!

Hilsen Boye