I de fleste bridgespalter er det fine spilleføringer som får størst oppmerksomhet. Men motspill er jo vel så viktig - du er tross alt motspiller dobbelt så ofte som du er spillefører! I kvalifiseringen til NM-par i Hordaland (finalens 72 klare par finner du her) var det en motspillsvariant som var mitt høydepunkt:

Bytt stikk!

 

10 8 7 3
-
E kn 4
E D 10 8 5 3

 Øst - Nord/Syd
D kn 9 6 2
D 6
K D 6
K 6 4
  


Vest
Nord
Øst
Syd
Espen
Erichsen

Boye
Brogeland

1 sp
2 hj
pass
3 kl
pass
3 NT
pass
pass
pass


Makker spiller ut ruter 3 (fjerde høyeste). Spillefører legger en liten i bordet, du stikker med damen, og spillefører følger på med ruter 5. Hva skifter du til?

Intuitivt virker kanskje spar riktig, men her kan du neppe vente mye hjelp fra makker siden han ikke spilte ut din åpningsfarge. Sannsynligvis sitter han med en liten singelton, og angrepet ditt vil ha liten effekt.

Hva med hjerter? Har makker esset der, vil han vri tilbake til ruter for å drepe bordet. Men har syd esset, eller enda verre, både esset og kongen, vil ikke hjerterreturen skape store problemer for spillefører.

Kløver opp i "glufsen" er selvfølgelig uteklukket, og da gjenstår ruter opp i den andre "gaffelen". Kan det noen gang være riktig? Ja, med 5-kort ruter hos makker (som det kan se ut som siden ruter 2 ikke er blitt vist) vil forbindelsen til bordets kløverfarge bli fjernet. Du taper riktignok ett ruterstikk, men får tilbake minst tre kløverstikk hvis syd har maks to kløver. Det er bra butikk! Derfor bør du fortsette med en liten ruter i stikk to (slik at makker leser fordelingen og forstår hva som foregår). Hele sitsen:

 

10 8 7 3
-
E kn 4
E D 10 8 5 3

 
5
kn 10 7 4 3
10 9 7 3 2
9 7
Øst - Nord/Syd
D kn 9 6 2
D 6
K D 6
K 6 4
 

E K 4
E K 9 8 5 2
8 5
kn 2

 

Etter ruterfortsettelsen er det bare åtte toppstikk for spillefører. Kontrakten kan riktignok ennå vinnes med åpne kort, men det krever en nøyaktig spilleføring.

Hvis du vil slippe slike utfordrende motspillsprøver, og heller ta en enkel bet, kan du be makkeren din spille ut ruter 10 i framtiden....

Hilsen Boye