I Cavendish-turneringen - som alle andre turneringer - gjelder det å ha litt glid for å gjøre det godt. Da Erichsen-Brogeland møtte Brian Glubok og Jim Mahaffey, var det ikke fritt for at de følte seg litt urettferdig behandlet:

Eneste betende tilbakespill!

 

K 7 4 3
K kn 2
9 7 4
E kn 2

 Øst - Alle
kn 10 9 8
10 9 7
K D 6 5 2
8
 

 

 

 


Vest
Nord
Øst
Syd
Brian
Glubok
Boye
Brogeland
Jim
Mahaffey
Espen
Erichsen
pass
1 hj
pass
1 sp
pass
2 kl
pass
4 hj
pass
pass
pass


Brian Glubok i vest spilte ut ruter ess og fortsatte med en liten i fargen. Jim Mahaffey innkasserte to ruterstikk, og makkeren kastet svakhet i spar. Hva ville du ha skiftet til?

Mahaffey satset p at makkeren hadde hjerter dame, og fortsatte med ruter til trippel renons for forfremme et trumfstikk. Glubok var ikke sen om stjele med hjerter dame, og beten var et faktum. Glubok-Mahaffey var faktisk eneste par i Cavendish-turneringen som betet 4 hjerter! Hele sitsen:

 

K 7 4 3
K kn 2
9 7 4
E kn 2

 
D 6 5 2
D 3
E 8
9 7 5 4 3
Øst - Alle
kn 10 9 8
10 9 7
K D 6 5 2
8
 

E
E 8 6 5 4
kn 10 3
K D 10 6

 


Ved et annet bord fant Geir Helgemo samme fortsettelsen som Mahaffey i stikk fire, men makkeren ville ikke ofre hjerter dame, og kontrakten gikk hjem. I slike tilfeller er det viktig stole p makkeren sin. Han har sannsynligvis en mening med fortsette til trippelrenons!

Hilsen Boye