I EM i Italia fikk Norge sin største IMP-gevinst i kampen mot Latvia:

2150 poeng gir 19 IMP!

  D 3
K 10 8 5 2
8 6 4
D 6 4
 
E 10 8 6 4
D 3
10 9 3
8 5 3
Nord - Nord/Syd
5
E kn 9 7 6 4
K D kn 7 2
E
 

K kn 9 7 2
-
E 5
K kn 10 9 7 2

 


På bordet der Glenn Grøtheim og Terje Aa satt nord-syd fikk Norge inn 750 poeng i 5 kløver doblet. Vest spilte ut hjerter dame, som ble stjålet, og Glenn spite en liten spar fra hånden i stikk to. Da latvieren stakk opp med esset for å gi makkeren sin en stjeling, var betesjansen oppbrukt. Glenn kunne kaste to ruter i bordet på to høye spar og stjele en ruter- og spartaper i bordet.

I åpent rom rotet latvierne seg opp i 5 spar i nord, og den kontrakten var jeg som vest ikke i tvil om å doble.

Erik Sælensminde spilte ut ruter konge, og med den stygge trumfsitsen var det ingen mulighet for nord å slippe billig unna. Etter en, ikke alt for inspirert spilleføring, ble det fem sonebet og 1400 poeng til Norge.

Hilsen Boye