Ukens spill (fra Summer Nationals i Washington) er et typisk "avisspill". Med bakgrunn i meldingene skal du forsøke å spille hjem 6 grand som syd. Overskriften vil røpe at her kreves det en spesiell teknikk for å lykkes.

Innspillsskvis!

 

10 9 8
10 8
E K D kn 5
E D 6

 Syd - Nord-Syd 

K 4
E D 9
10 7 4
K kn 10 8 3

 


Vest
Nord
Øst
Syd
Makker
Du
pass
1 kl
1 sp
2 ru
pass
2 NT
pass
3 sp
pass
3 NT
pass
4 kl
pass
4 hj1)
pass
5 kl
pass
6 kl
pass
pass
pass

1) Cue-bid

Som den dyktige spilleføreren du er, har du overmeldt kortene en smule. Men det er ikke verre enn at kontrakten er nedlegg med en major ut. Vest har imidlertid ikke til hensikt å gjøre det verken lett eller kjedelig for deg, så han server en liten ruter. Hva er din spilleplan?

Med spar ess eller hjerter konge hos øst vil du kunne vinne kontrakten ved å spille den rette majorfargen mot hånden din. Men etter meldingsforløpet å dømme er det nok langt mer sannsynlig at vest har begge disse kortene. Ser du noen mulighet for å mestre en slik sits (du kan se hele fordelingen under)?

 

10 9 8
10 8
E K D kn 5
E D 6

 
E D 7 3 2
K kn 5
8 6 3 2
9
Syd - Nord-Syd
kn 6 5
7 6 4 3 2
9
7 5 4 2
 

K 4
E D 9
10 7 4
K kn 10 8 3

 


Du må starte med å ta fem runder trumf og deretter innkassere alle ruterstikkene. Da er du inne i bordet i denne 3-korts sluttposisjonen:

 

10 9
10
-
-

 
E D
K kn
-
-
Syd - Nord-Syd
kn 6
7
-
-
 

K
E D
-
-

 

Som du ser sliter vest med å kaste på den femte ruteren. Og uansett hva han saker, har du full kontroll. Kaster han en spar, spiller du en spar fra bordet, mens kaster han en hjerter, spiller du hjerter til esset. Det hjelper ham ikke stort å sake seg ned til singel hjerter konge tidlig, for du vil kunne telle ut hånden hans så lenge han har minst fem minorkort. Altså kan ingenting stoppe deg fra å utføre en perfekt innspillsskvis!

Hilsen Boye