"Claim" kontrakten i stikk to!

Denne uken serverer vi en safe-variant som fungerer.

Du er kommet i 4 hjerter i syd. Ut kommer en trumf, og du har følgende ressurser til rådighet:

s.gif (111 bytes) E K x x
s.gif (111 bytes) 10 9 x x
s.gif (111 bytes) x x
s.gif (111 bytes) D 10 x
 

Syd -
Øst/Vest

s.gif (111 bytes) D kn x x
s.gif (111 bytes) E K D x
s.gif (111 bytes) x x
s.gif (111 bytes) K 9 x

Øst stikker hjerter 10 med knekten, som du tar med en honnør. Du trekker en ny runde trumf, og begge motstanderne følger farge. Hvordan vil du fortsette?

Nå er kontrakten 100% sikker! Ta en tredje runde trumf, fire ganger spar, og fri deg i ruter. Stillingen har blitt:

s.gif (111 bytes) -
s.gif (111 bytes) x
s.gif (111 bytes) x x
s.gif (111 bytes) D 10 x
 

Syd -
Øst/Vest

s.gif (111 bytes) -
s.gif (111 bytes) x
s.gif (111 bytes) x x
s.gif (111 bytes) K 9 x

Motparten kan ta to ruterstikk, men de må deretter åpne kløverfargen, eller spille til dobbelt renons. Uansett hva de velger, får du ikke mer enn én kløvertaper.

Hilsen Trond