Negativ antakelse!
Fra boken: Take your tricks, Kantar

Noen ganger har man ikke nok informasjon til å gjøre et riktig valg. Men ved å se videre i spillet og legge inn visse forutsetninger, kan man finne beste plan for å klare sin kontrakt..

Her er et eksempel:

E D 6 3
10 4 3 2
4 3 2
K D
Vest / Ingen

7 5
E K D 9 8 7
K kn
5 3 2

I 4. hånd åpner du med 1 hjerter, og du og din makker melder uforstyrret til 4 hjerter. Vest spiller ut kløver 10 som øst stikker med esset, og returnerer en liten ruter. Hva nå?

I utganspunktet ser dette ut som et vanlig valg. Du har ingen spesielle ledetråder for å tippe rett. Men hvis vi legger noen forutsetninger til grunn for videre spill, så kan det kanskje bli lettere for oss? For å gå bet i kontrakten, må vi tape to ruterstikk, ett kløverstikk og ett sparstikk. La oss derfor anta at øst har spar konge, en negativ antakelse. Hvilke tanker gjør du deg da om rutervalget?

Vest startet med kløver 10, noe som indikerer nieren, samtidig som han benekter knekten. Altså kan vi anta at øst har kløver ess, kløver knekt og spar konge. Det blir 8 poeng, og med tanke på at han passet i åpning, er det ikke plass til ruter ess. Dermed er vårt beste håp at øst har ruter dame, som gir ham 10 poeng totalt.

Hva om vest vinner stikket med ruter dame? Da får vi håpe at øst har ruter ess, slik at det ikke blir plass til spar konge hos ham. Ved å gå ned på ruter knekt garderer du deg altså mot alle honnør-fordelinger, bortsett fra om vest har ess-dame i ruter og øst de resterende honnørene, men da kunne du ikke ha gjort noe likevel.

Hilsen Trond