Ser du motspillet?

Du har fått utlevert følgende kort som øst:


 


 
 
Nord - Øst/Vest
E kn 8 7 3
10 4 3
K 9 7 2
D
  


Vest
Nord
Øst
Syd
1 sp
pass
2 kl*
pass
2 hj
pass
2 NT
pass
3 hj
pass
6 NT
pass pass ?  

* = Utgangskrav hvis ikke 3 kløver gjenmeldes.

Mannen foran deg har tydeligvis spar og hjerter. Hva melder du over 6 grand?

Ved bordet doblet øst for å få spar ut. Men makkeren var ikke helt med på notene og spilte ut hjerter 5 (MUD eller invitt).

K 10 9 6 2
K D kn 9 6
kn 4
8
 
Nord - Øst/Vest
E kn 8 7 3
10 4 3
K 9 7 2
D


OK, du får heller ta den diskusjonen med makker senere. Bordet legger lav hjerter, og du hjerter 10. Spillefører tar stikket med hjerter ess, og så blir spar dame lagt i bordet (makker følger på med spar 5 - norsk fordeling). Hva gjør du nå?

Har du bestemt deg?

Hele fordelingen:

  K 10 9 6 2
K D kn 9 6
kn 4
8
 
5 4
7 5 2
8 5 3
kn 9 6 5 4
Nord - Øst/Vest
E kn 8 7 3
10 4 3
K 9 7 2
D
 

D
E 8
E D 10 6
E K 10 7 3 2

 

OK, du får en siste sjanse. Hva gjør du på spar dame?

Jeg håper du stakk og spilte mer hjerter, for det er eneste betende motspill.

La oss si at du dukker spar dame. Spillefører tar for kløver ess og konge før han spiller hjerter til bordet. Etter to høye hjerter er stillingen denne:

  K 10 9
9
kn 4
-
 
-
-
8 5 3
kn 9 3
Nord - Øst/Vest
E kn
-
K 9 7 2
-
 

-
-
E D 10 6
10 7

 


Når hjerter 9 blir innkassert, sitter du ille i det. Hva skal du kaste? Hiver du spar knekt, blir du innspilt på spar ess og må spille fra ruter konge. Spillefører kommer da inn på ruter knekt og tar sparstikkene. Hiver du en ruter, så spiller spillefører ruter knekt og en ny ruter til kutt om du dukker. Uansett står den fjerde ruteren.

Men hva om du stikker med spar ess og spiller kløver tilbake?

  10 9
9
kn 4
-
 
-
-
8 5 3
kn 9
Nord - Øst/Vest
kn
-
K 9 7 2
-
 

-
-
E D 10 6
10

 

Det blir samme spillet, bortsett fra at nå slipper du å bli innspillskvist. Du blir kun skvist på hjerter 9 fra bordet! På hjerter 9 må du gi opp enten ruter- eller sparholdet. Gir du opp spar, så tar spillefører ruterkutten etter sparstikkene for tolv stikk. Saker du ruter, spiller han ruter knekt og den fjerde ruteren blir igjen godspilt.

Men, stikker du med spar ess, og spiller hjerter tilbake, så mister spillefører kommunikasjonen. Han får da ikke hentet ess-konge i kløver før hjerterstikkene innkasseres, og har dermed ikke tempo til å skvise deg.

Husket du å takke makker for det aktuelle utspillet?

Hilsen Trond