Blokkasje!

Du har havnet i 5 spar etter at motarten har meldt og støttet hverandre i hjerter. Motparten serverer en ruter, og det kan se ut som om du må gå en bet. Men da er det om å gjøre å finne et lys i tunellen!

K kn 10 7
x
kn x x
kn 9 7 x x

Syd - Ø/V

E D 9 8 6 5
K D x
E
E 8 x

Det er ikke helt håpløst. Du kan spille en liten kløver mot bordet. Hvis vest har kløver 10 sammen med en honnør, må han enten legge i honnøren eller tieren. Hvis han legger kløver dame/konge, går du går inn på bordet etterpå og spiller kløver knekt. Hvis han legger tieren, kan du toppe ut honnøren hans neste gang. I tillegg får du med deg kløver 10 x hos vest, ved først å knipe med nieren, og deretter spille knekten fra bordet - en intrafinesse. Ser du en annen variant som kanskje er enda bedre?

Du kan satse på en "blokkasje" i kløver. Du begynner med en spar til knekten i stikk to, begge følger, og en hjerter fra bordet. Øst tar stikket med hjerter ess. Hans tilbakespill tar du på hånden, og trekker ut trumfen med en spar til bordet. Deretter spiller du en liten kløver til esset før du tar for konge og dame i hjerter og hiver ruter i bordet. Stillingen har blitt:

10 7
-
-
kn 9 7 x

Syd - Ø/V

D 9 8 6
-
-
8 x

Når du nå frir deg i kløver, trenger ikke vest å ha begynt med honnør dobbel inklusiv kløver 10 - det er mange flere varianter som sikrer deg hjemgang. Forhåpentligvis er kløverfargen blokkert ved at øst eller vest har honnør dobbel eller konge dame blokk. I så tilfelle må motparten spille en rød farge til dobbelt renons.

Men hvorfor spille en kløver fra bordet før trumfen er tatt ut? Er ikke det en unødvendig risiko?

Det er viktig å spille denne runden med kløver før du tar hjerterstikkene dine og saker ruterne i bordet. Grunnen er at det blir langt lettere for motparten å oppdage hva som skal skje hvis du tar for kløver ess etter å ha eliminert de røde fargene. Vest, med kongen eller damen dobbel i kløver, kan da avblokkere sin kløverhonnør under esset (eller kaste en honnør hvis du trekker en runde trumf for mye). Dette blir mye vanskeligere når du spiller en kløver til esset på et tidlig tidspunkt.

Legg også merke til at du ikke trenger hjerter ess hos øst for å få dette til. Det går like fint hvis hjerter ess er bak. Stjel en ruter, spill trumf til bordet, kløver til esset, ta for hjerter dame, som bordets siste ruter forsvinner på, stjel en hjerter, og så er du på samme sted.

Hele spillet så slik ut:

 

K kn 10 x  
x
kn x x
kn 9 7 x x
x
Syd - Ø/V

x x
kn x x x E x x x x
K x x x x x D x x
K 8 D 10 x
 

E D 9 8 6 5  
K D x
E
E 8 x

Hilsen Trond