Vanskelig slem!
Innsendt av Lars Allard

"Er det rent gjettverk, eller kunne jeg resonnert meg fram til en løsning?" spør Lars Allard. Vi spør deg videre, finner du ut hva du bør spille på her?

E K D 9 8 7 3
10
10 9 6 5 2
-
Ýst/Nord Syd

kn 6 2
E 4
K 8 3
E D 10 8 7


Vest
Nord
Øst
Syd
pass
1 NT
3 hj
4 hj
x
pass
5 hj 6 sp pass pass
pass      

Øst starter med ruter ess som vest følger på. Deretter fortsetter øst med ruter dame som du stikker med kongen - vest kaster styrke i hjerter! Det er ikke urimelig å anta at vest ikke hadde trumf å spandere, så hvordan vil du angripe dette?

Du har sju sparstikk, ett i hjerter og ett i ruter. Det vil si at du trenger tre kløverstikk for å klare kontrakten. Hvilken fordeling gir deg tre kløverstikk?

Hvis kløveren er fordelt 4-4, så er det ingen fordeling som gir deg tre stikk. Du kan imidlertid spille kløver 7, og håpe at en svært søvning vest ikke dekker med kløver Kkn9x. Slike alternativer bør riktig nok ikke prøves hvis det finnes et bedre alternativ!

Hvis kløveren er fordelt 5-3 med fem kløver hos vest, er det langt bedre muligheter for tre stikk. Ser du hvordan?

- Øst kan ha K kn x. Du spiller kløver ess, trumfer en kløver, går inn på spar knekt, trumfer en kløver, trekker trumfen og går inn på hjerter ess. 12 stikk.
- Øst kan ha kn 9 x. Du spiller kløver ess og kløver dame som eventuelt løper, kløver til trumf, spar ess, konge og spar til knekten, trekker ny høy kløver som eventuelt løper. Hvis vest dekker kløver dame, stjeler du, trekker tre ganger trumf og er inne på knekten. Stjel en ny kløver med inntak på hjerter ess. 12 stikk.
- Øst kan ha 9 x x. Du spiller kløver ess fulgt av kløver dame. Hvis vest dekker, stjeler du, tre ganger spar til knekten, kløver 10 som eventuelt løper og feller nieren hos øst. 12 stikk.

Planen er altså å presse ut østs kløver. Spørsmålet er hvilket alternativ som er best? Alternativ 1 og 2 krever at du fordeler to av tre kort hos øst, mens alternativ 3 kun krever at du fordeler ett, nemlig kløver 9. Det alternativet som krever færrest spesifikke kort på hånden med færrest kort i fargen, er det som gir høyest sannsynlighet, derfor bør du gå for det alternativet. Denne gangen satt det faktisk også nieren tredje i hos øst, slik at du vinner kontrakten ved å spille på det rette alternativet.

Hilsen Trond