Ta dine stikk!

Du spiller lagkamp og har havnet i kontrakten 3 grand. Utspill fra vest er spar 5. Spilleplan?

E D kn
7 5
K 6 4 2
kn 10 8 6 4


Syd / Alle

7 4 2
E 9 4
D kn 9
E K D 3


Dette er et spill som mange vil gjøre feil ved bordet. Grunnen kan være at man diskuterer forrige spill, hvem sin kaffe som står hvor, man er opptatt av systemkortet til motparten, eller kanskje den mest vanlige; man følger for raskt på i bordet. Uansett, det er fort gjort å spille på til stikk en - lenge før man burde. Og spesielt nå, når det ser så ufarlig ut fordi man har minst dobbelt sparhold i bordet.

I sjakk forteller man ferske spillere at de skal sitte på hendene. Kanskje kan det være lurt for oss alle å innføre i bridge også? På den måten kunne vi kanskje lære oss ikke å legge på i stikk èn før vi har telt stikkene og lagt en slagplan. La oss si at spar dame taper til kongen. Øst ser at det er dobbelt sparhold i bordet, og han ser også at hjerteren i nord ikke er god. Han skifter følgelig til hjerter, og en kontrakt som var 100% sikker er redusert til at hjerteren må sitte 5-3, samt at den som har tre hjerter må ha ruter ess (forutsatt at du dukker hjerteren to ganger). Ved å telle stikkene før man legger på i stikk èn, ser vi at vi har fem stikk i kløver, to i ruter og to majoress. Derfor bør vi stikke med spar ess med en gang, og godspille ruterstikkene våre. Motparten kan ikke gjøre noe for å forhindre ni stikk.

Spillet er hentet fra Eddie Kantars bok, "Take your tricks".

Hva gjør du forresten i parturnering?

I parturnering er det en vanskeligere situasjon. Men det første du bør sjekke er hvilke utspill motparten bruker. Hvis de bruker invitt, er det med oddsen at vest har spilt ut fra spar konge. Det skyldes at de som bruker invittutspill, spiller et høyt kort om de ikke har en honnør.

Hvis de bruker fordelingsutspill, er det vanskeligere. Med fordelingsutspill forsøker man å vise antall kort i fargen, uansett honnør eller ei, og dermed har vi ikke noen direkte indikasjon på hvor spar konge sitter. Personlig hadde jeg tenkt slik (uten at dette er en fasit): Motparten har sju spar og åtte hjerter til sammen. Det mangler K D kn 10 i hjerter og K 10 i spar. Vest har mest sannsylig tre eller fire hjerter. Hvis han har tre spar og tre hjerter (eller 4-3 / 4-4 ), hvorfor spiller han da ut spar? Med så mange høye hjerter ute, er det mye mer sannsynlig at han får utdelt en bra hjerterfarge. Når han likevel velger spar, så er det sannsynligvis på grunn av at det er hans beste farge. I par hadde jeg følgelig tatt sparfinessen, som vil gi veldig mange stikk og en god score hvis den fungerer.

Men det kan også være at vest har valgt et passivt utspill. La oss si at han har 3-4 små spar og K kn x eller K 10 x i hjerter. Eller 10 x x x i spar og x x x (x) i hjerter. Det er med andre ord vanskelig, men jeg føler meg sikker på at DU gjør rett ved bordet :-)

Hilsen Trond