Er du på hugget?

Forrige uke skrev vi om et spill hvor du kunne ta hele hånden etter at motparten ga deg lillefingeren. Også i dette spillet gjør motparten en feil som gir deg muligheten for et veldig godt spill. Griper du den?

Parturnering

K 9 5
6 5
E K 10 7 5 2
kn 8

E kn 7
E D 10 3 2
8
10 9 5 2


Vest
Nord
Øst
Syd
1 hj
pass
2 ru
pass
2 NT
pass
3 NT
pass
pass
pass      

Vest starter med spar 4 som du slipper rundt til din knekt. Øst bidro med spar åtte. Å satse alt på ruteren 3-3 er kanskje ikke etter din smak? Derfor spiller du en liten kløver mot knekten i bordet. Den går rundt til østs dame, og han returnerer hjerter 8 som du stikker med 10'en. Den beholder stikket, og vest legger hjerter 7. Du spiller en ruter mot bordet, vest legger i damen, og du tar stikket med kongen. Ny hjerter går til damen som står, og vest er vennlig nok til å følge farge. Du tar for hjerter ess, vest hiver en spar, mens bordet blir kvitt en ruter. Den femte hjerteren godspilles, vest hiver nok en spar mens bordet saker en ny ruter. Inne på hjerter konge returnerer øst en spar. Nå er det din tur, har du kortene klart for deg?

 

K 9  
-
E 10 7
8
D 10

2
- -
kn 9 6 3
E 7 K 6 4
 

E 7  
2
-
10 9 5

Du har fått tre hjerterstikk, ett i ruter og ett i spar. Du kan hente to sparstikk, ett hjerterstikk og ett ruterstikk. Du har altså ni stikk, men hvordan få mer?

Se hva som skjer når du stikker med spar ess og tar ditt hjerterstikk. Før du spiller spar til kongen har denne posisjonen oppstått:

 

K  
-
E 10
kn
 

 
- -
kn 9 6 3
E 7 K 6
 

7  
 
-
10 9 5

På sparspillet må vest hive et kort. Han kan ikke kaste en ruter, og må derfor kvitte seg med en kløver. Du spiller så vest inn på kløver ess, og han må spille ruter fra knekten. Du tar kutten for ti stikk. Hvis vest hiver kløver ess, spilles fremdeles kløver fra bordet. Øst må spille ruter opp i kutten eller gi deg de to siste stikkene på kløver 10 og 9. I praksis prøvde vest å single kløver ess for å sjekke om du turte å ta ruterkutten. Ti stikk ga ren topp, mens ni stikk kun ville gitt litt over middels. Legg merke til at spar tilbake etter kløver dame ville gjort dette umulig. Men øst ble straffet veldig hardt for sin lille feil.

Hilsen Trond