I midten av august gikk det norsk-engelske laget Gillis (Erik Sælensminde. Boye Brogeland, Espen Erichsen og Simon Gillis) til topps i Brighton Teams - for andre år på rad! Med 233 lag på startstreken er det åpenbart at man trenger både flaks og dyktighet. Hva du trenger mest av når det gjelder dette utspillet får du vurdere selv:


Hvor kan beten være?

 

   
 
 
 
 

9 4
  E 3
  8 7 4 3 2
  E 8 7 3
 

   
 
 
 

Vest
Nord
Øst
Syd
pass
1 kl
4 hj
4 sp
pass
pass
pass      

I lagkamp gjelder det å gå på betejakt. Ser du noen muligheter?

Erik Sælensminde regnet med at makkeren måtte få minst én stjeling for å bete kontrakten, og startet med kløver ess:

 

   
 
 
 
 

9 4
  E 3
  8 7 4 3 2
  E 8 7 3
 

E D 10 5  
8
E 6 5
kn 10 9 6 4

4-korts spar hos blindemann var ikke hva Sælensminde hadde håpet på, men han fant ikke noe bedre alternativ enn å fortsette med kløver 8 (Lavinthal). Boye Brogeland i vest stjal og spilte tilbake en liten hjerter (Lavinthal). Makkers signal var ikke til å ta feil av, og Sælensminde ga makkeren kløverstjeling nummer to:

 

K kn 8 7 2  
kn 10
K kn 9
K D 5
6 3

9 4
K D 9 7 6 5 4 2 E 3
D 10 8 7 4 3 2
2 E 8 7 3
 

E D 10 5  
8
E 6 5
kn 10 9 6 4

Én bet etter et glimrende utspill og litt hjelp fra Fru Fortuna!

Hilsen Boye