Hvordan melder du?

Det er ikke hver dag man får utdelt en hånd som dette:

K 6 5 3
9
E K D kn 10 9 4
E

Og jammen starter ikke makkeren din med en sterk grandåpning! Her kan du ta over (parturnering).

Du mangler to ess. Hva ønsker du å spille hvis makker har ett ess, og hva vil du gå for hvis han har to?

Etter min mening bør du utvilsomt melde 6 grand hvis makker kun har ett ess. Det er selvsagt teoretisk mulig at han mangler ess-konge i hjerter, og at motparten spiller ut den fargen, men det er en altfor pessimistisk linje i parturnering.

Problemet er, slik jeg ser det, når makker har to ess. Hvordan skal man da finne den beste kontrakten?
Hvis makker har to ess og to konger, så har du ingen problemer. Da kan du telle til tretten stikk. Men hva hvis makker kun har én eller null konger?

Hva med å overføre til spar og deretter spørre om antall ess? (Hvis du bruker hopp til 4 grand over 2 spar som kvantitativt, må du melde noe annet på veien, for ekemspel 4 kløver.) Når makker svarer på 4 grand (RKCB), finner du ut om han har spar dame også. I så fall er mulighetene til tretten stikk så store at du kan hoppe ut med en gang. Skulle du være av den forsiktige typen, kan du jo spørre om han har en konge også. Har han det, så kan du nok en gang telle til tretten.

Vest
Nord
Øst
Syd
pass
1 NT
pass
2 hj
pass
2 sp
pass
4 NT
pass
5 sp
pass
5 NT
pass 6 kl pass 7 NT
pass pass pass  

To ess med spar dame.
Kløver konge

  E D kn 7
E D 7 2
7 3
K 7 2
 
4
K 10 8 6 4
8 6 5
kn 9 8 6
10 9 8 2
kn 5 3
2
D 10 5 4 3
 

K 6 5 3
9
E K D kn 10 9 4
E

 

Med fjorten toppstikk er 7 grand uproblematisk...

Spillet er hentet fra Åsane-turneringen - vunnet av Terje Hirth og Hallgeir Lunde - som ble arangert 10. og 11. oktober. Totredjedeler av feltet meldte 7 grand, som dermed ga pluss 5 av 14 mulige
.

Hilsen Trond