Prisspill!

Axel Mathiesen ble under sommerens Bridgefestival i Stavanger tildelt Norsk Bridge Presses pris for beste festivalspill. Spillets gang ble dessverre ikke framstilt korrekt i BIN 4-03.

Karl Vidar Michelsen skrev om spillet i sin bridgespalte i Hamar Arbeiderblad 16. august, og her gjengir vi deler av denne:

Her er Axel Mathiesens fulltreffer som ga han Norsk Bridge Presses pris for beste spill i årets Festival - makker var hans nevø Calle Mathiesen:

 

spar

E  
hjerter D 4 2
ruter K D kn 9 7 6 4
kløver 10 7
spar D 10 8 6 4 3
Øst-Nord/Syd

spar

K 2
hjerter 9 8 hjerter E K 10 7 6
ruter - ruter E 3 2
kløver D kn 6 5 4 kløver 8 3 2
 

spar

kn 9 7 5  
hjerter kn 5 3
ruter 10 8 5
kløver E K 9

Vest
Nord
Øst
Syd
Axel   Calle  
       
1 spar
pass
2 hjerter
3 ruter
pass
pass
3 spar
pass
4 sp
pass
pass pass    

Grandåpningen var 15-17, nå til dags åpner man gjerne med 14 poeng og en 5-kortsfarge. 2 hjerter var overføring til spar, men Axel ble heldigvis likevel spillefører.

Ruter konge ut ble stukket med esset, og en kløver forsvant fra hånda - deretter ruter til røff og spar mot bordet. Nord fortsatte med kløver 10, og inne på kongen fant ikke syd det beste motspillet (en trumf for å fjerne spar konge) når han også tok for kløver ess og spilte nok en kløver til Axels dame. Syd satte seg nå godt til rette i stolen, og mente det bare var å vente på nok et trumfstikk og beta.

Men da nord ikke kunne stjele den tredje kløveren, var trumfsitsen avslørt. Fortsettelsen ble en hjerter til esset, ruter til stjeling, hjerter til kongen og en hjerter til røff. Axel stjal nå kløver knekt med bordets trumfkonge, og en hjerter derfra ordnet de to siste stikkene for dame-ti.

Poenget i spillet var å korte seg ned i trumf til samme lengde som syd og å være inne på bordet i det ellevte stikket. Det var jo veldig passende at festivalbulletinens redaktør satt syd, og spillet var dermed sikret offentliggjørelse.

Hilsen Boye