Første helg i de to øverste divisjonene ble arrangert i helgen. I førstedivisjon var Midt-Trøndelag (Geir Helgemo, Tor Helness, Per-Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, Glenn Grøtheim og Terje Aa - bare de fire første var i aksjon denne helgen) enda mer suverene enn vanlig, og scoret 25, 25, 25 og 17! De har dermed festet et godt grep om SM-gullet. 13 VP bak følger Østfold og Follo 1 (Terje Lie, Siv Thoresen, Artur Malinowski og Harald Nordby), mens Hordaland 1 (Bjørn Bentzen, Thomas Charlsen, Arild Rasmussen og Boye Brogeland) er distansert med ytterligere 12 VP.

Møre og Romsdal var det eneste laget som ikke ble utklasset av Midt-Trøndelag. På dette laget finner vi blant annet den tidligere storspiller Ulf Tundal. Her viser han at han ikke har glemt gamle kunster:

Reverse dummy!

 

spar

K 6 3  
hjerter 4 2
ruter K 7 6 2
kløver E K 7 3
 

 

 
       
       
       
 

spar

E kn 10 7 5  
hjerter kn 8 5
ruter E 8
kløver D 9 8

Vest
Nord
Øst
Syd
  Bjørn Olav
Ekren
  Ulf
Tundal
       
2 hjerter
¹
pass
4 sp
pass
pass
pass      

1) Krav til utgang med spartilpasning

Utspillet fra vest var kløver 4. Se om du klarer å finne samme rute som Tundal til ti stikk (trumfen sitter 3-2 og kløver 4 er en singleton)!

Mange spilleførere baserte seg på at øst ikke hadde mer enn én hjerterhonnør. De stakk utspillet i bordet og trakk en hjerter mot hånden. Øst gikk opp med hjerter konge og ga sin makker en kløverstjeling. Vest fortsatte med hjerter ess og hjerter dame, og spillefører måtte deretter finne spar dame for å få hjem kontrakten. Flere bommet dette "valget".

Bjørn Bentzen fant en tilleggsvariant da han var inne i bordet etter at motparten hadde fått tre stikk. Han tok for ess-konge i ruter og spilte nok en ruter til stjeling. På denne måten fikk han full telling på øst, som saket en kløver på tredje ruterrunde! Med fem kløver, tre hjerter og to ruter måtte han ha tre spar, så spar til kongen og spar til knekten sikret ti stikk. Hadde øst fulgt farge på tredje ruterrunde, ville Bentzen visst at det var riktig å toppe sparen. Kortene så slik ut:

 

spar

K 6 3  
hjerter 4 2
ruter K 7 6 2
kløver E K 7 3
spar 8 4

spar

D 9 2
hjerter E D 9 6 3 hjerter K 10 7
ruter D 10 5 4 3 ruter kn 9
kløver 4 kløver kn 10 6 5 2
 

spar

E kn 10 7 5  
hjerter kn 8 5
ruter E 8
kløver D 9 8

Ulf Tundal var imidlertid ikke avhengig av at øst bare hadde én hjerterhonnør. Han spilte på denne måten: Kløverutspillet ble vunnet på hånden. Så fulgte i rask rekkefølge spar til kongen, spar til esset, ruter ess, ruter til kongen, ruterstjeling, kløver til esset, ny ruterstjeling, kløver til kongen og kløverstjeling. Ti stikk i boks, og motparten kunne sloss om de tre siste! En glimrende utført reverse dummy av Ulf Tundal!

Hilsen Boye