Se om du kan vinne kontrakten!

spar
K 7 4 3
hjerter 10 9 5 3
ruter E 8 3
klÝver E D
syd_nord/syd

spar

8
hjerter E K D 8 4 2
ruter D 9 5 2
klÝver kn 3

vest
nord
Ýst
syd

1 hjerter

x
xx
3 spar
4 hjerter
4 sp
5 hjerter
pass
pass
pass
 

Det var robber, og avtalene var usikre. Din makker valgte derfor å starte med en redobling. Da han valgte å satse hardt på utgangsbonus istedenfor å ta de sikre betene i 4 spar, kan du kun gjøre han glad ved å spille hjem 5 hjerter. Ut kommer spar ess fra vest, styrke fra øst, og skift til kløver 8. Du bruker damen som beholder stikket. Øst-vest bruker norsk fordeling. Ser du noen vei til elleve stikk?

Det ser ut til at du vil få én spartaper og to rutertapere med kongen hos vest. Finnes det en mulighet for redusere to rutertapere til én? Vi kan eliminere sparen og kløveren, ta for ruter ess og deretter spille ruter mot damen. Da vinner vi hvis vest har kongen dobbel (eller at øst mot formodning skulle ha den). Men hva er sannsynlig fordeling?

Vests dobling indikerer at han maksimalt har 4-kort spar. Han bør normalt være mottakelig i de andre fargene, noe som indikerer at han mest sannsynlig ikke har dobbel ruter.

Videre har vest vist spar ess og kløver konge som er 7 poeng. Da må han nesten helt sikkert ha ruter konge også for å ha til sin dobling. Det er mulig vest har sparE D kn, hjerterkn, ruterkn og klÝverK, men da har øst hoppet til 3 spar på fire eller fem små spar i tillegg til at vest har startet med spar ess fra E D kn. Øst har dessuten lagt styrke på spar ess, noe som også indikerer at han har en sparhonnør. Personlig tror jeg at det er mye mer sannsynlig at øst har noe i spar, og dermed er det ikke rom for ruter konge hos han. Du bør altså finne en vinnende plan med ruter konge plassert hos vest.

I stikk tre stjeler du en spar. Så tar du for hjerter ess og konge, vest hadde to hjerter, for deretter å spille kløver til esset. Nå tar du for spar konge med ruteravkast, før du spiller en spar til stjeling. Deretter går du inn i bordet på hjerter 10. Stillingen før du spiller hjerter til bordet er denne:

spar
-
hjerter 10 9
ruter E 8 3
klÝver -
syd_nord/syd

spar

-
hjerter D 8
ruter D 9 5
klÝver -

Når du nå spiller ruter mot hånden, nøyer du deg med ruter 9. Vest kommer inn og må spille fra den kombinerte ruterkutten eller en kløver til dobbeltrenons. Hvis øst legger i ruter 10 eller knekt på mellomhånd, stikker du med ruter dame og vinner kontrakten hvis vest har K kn eller K 10 i ruter.

Klarte du den? Da ble din makker glad for den økonomiske gevinsten.

Hilsen Trond