Kenneth Simonsen fra Finland har sendt oss en Grosvenor-variant (se BIN 6-03 og Ukens spill 11-04) fra junior-EM i Wien 1998. I ramakampen mot Storbritannia lå Finland en del over med åtte spill igjen, men britene hadde ikke gitt opp.

Finsk gave!
Innsendt av Kenneth Simonsen

   
spar
7 5 3  
hjerter D kn 9 2
ruter K 10 4
kløver E 8 3
spar E kn 9 8 6

spar

K D 10 4
hjerter 3 hjerter E 8
ruter E 3 ruter D kn 8
kløver D 9 7 5 4 kløver K kn 10 6
   

spar

2  
hjerter K 10 7 6 5 4
ruter

9 7 6 5 2

kløver 2

Jones Simonsen Bakshi Jafs
       
1)
2)

1) Stenberg; krav til utgang med sparstøtte
2) Ber om cue-bid

Ved det andre bordet hadde finnene meldt seg opp i 6 spar med bet, og dermed ville forspranget deres bli redusert med 11 IMP. Spillerne får imidlertid ikke oppdatering underveis, og for dem er det ikke godt å si hva som har skjedd i det andre rommet. Spesielt ikke siden spillet gikk på denne måten:

Hjerter i utspill ble tatt med esset. Etter at trumfen var plukket ut, ble kløverfargen godspilt. Kenneth Simonsen fortsatte med hjerter som Martin Jones stjal. Han gikk inn på bordet og lot ruter dame løpe til Simonsens .... firer! Kortene ble lagt tilbake i mappen, og britene regnet med at de hadde tapt en slemsving istedenfor å vinne en.

Simonsen skriver: "De påfølgende britiske forsøkene på å ta igjen forspranget og den "brente" slemmen mislyktes." Takket være Grosvenors gambit.

Hilsen Boye