Eneste betemulighet!

Denne helgen spilte jeg i en Nationals-lagturnering i Australia. Mot en 3 grand hadde jeg fått utdelt følgende hånd:

Ýst_Ingen
spar 9 8 5
hjerter K D 7 2
ruter E 8
klÝver 8 5 3 2

vest
nord
Peter Buchen
Ýst

Ýst
Trond Hantveit

    1 klÝver

pass

1 ruter pass pass
3 nt pass pass pass

Motparten bruker 5-korts major, så 1 kløver kan være 3-korts farge. Hva ville du ha spilt ut?

Jeg antok at hjerter var det svakeste leddet. Siden min hjerterfarge trengte hjelp fra makker, servet jeg en liten (makker kan ha kn 10, E kn eller E 10). På bordet kan du se følgende:

spar E 6
Ýst_Ingen
hjerter kn 10 6 3
ruter K D kn 7 5 3
klÝver 4
 

spar

9 8 5
hjerter K D 5 2
ruter E 8
klÝver 8 5 3 2

Spilleføreren, en av de beste australske damene, bruker knekten, og din makker stikker med esset. Han returnerer kløver 10 som benekter en honnør, spillefører vinner med esset og du markerer svakhet med kløver 8. Du dukker ruter 10 fra spillefører, men neste ruter må du stikke. Hva spiller du nå?

Som så mange ganger før er det viktig at du ikke begynner å tenke nå. Spillefører har representert Australia internasjonalt mange ganger, og en tenkepaus her gir bort viktig informasjon. Forhåpentligvis startet du planleggingen av motspillet straks du så blindemann (en god vane som du bør ha mot alle!).

Du vet at spillefører har minst tre kløverstikk, fem stikk i ruter og minst ett stikk i spar, så ni stikk er sikre så fort spillefører kommer inn igjen. Det betyr at du og din makker må ta fem stikk før spillefører kommer inn. Du må håpe på denne fordelingen:

 

spar

kn 10 4 3  
hjerter E 9 7
ruter 6 2
klÝver kn 10 9 7
spar E 6
Ýst_Ingen

spar

K D 7 2
hjerter kn 10 6 3 hjerter 8 4
ruter K D kn 7 5 3 ruter 10 9 4
klÝver 4 klÝver E K D 6
 

spar

9 8 5  
hjerter K D 5 2
ruter E 8
klÝver 8 5 3 2

Etter å ha kommet inn på ruter ess spiller du i normalt tempo en ny liten hjerter. Dermed får spillefører et valg. Mot meg la hun lavt i bordet, og beten var et faktum.

Hilsen Trond