Finner du toppkontraken?

Ukens spill er innsendt av Arnt Vollan fra Hornnes. Før du ser på hans og makkerens meldingsforløp, kan du gjerne forestille deg hvordan du ville meldt kortene sammen med din favorittmakker:

spar
K 8 2
hjerter E 5 4 3 2 
ruter
klÝver K kn 3 2 
Nord/nord-syd
spar E D kn 10 3
hjerter D 6 
ruter E 5 4 3 
klÝver E D 

Arnt Vollan og Torgils Våge meldte på denne måten i en lagkamp mot Grimstad:

vest
nord
Ýst
syd
  Arnt Vollan  

Torgils Våge

       
  1 hjerter pass 1 spar
pass 2 klÝver pass 3 ruter
pass  3 spar pass   4 nt
pass 5 hjerter pass 5 nt
pass 6 klÝver pass 7spar
pass pass pass  

"Utpillet var spar 7. Som vi ser kan syd trumfe to ruter i bordet, med inntak på ess og dame i kløver. Uansett utspill er derfor dette en storeslem som er ubetelig (flott meldt av Torgils!!!), etter at jeg har vist fem hjerter, fire kløver, tre spar, singel ruter, to av fem ess og kløver konge. Ved det andre bordet spilte de 3 grand med ti stikk (vet ikke hvordan de fikk bare ti stikk, men...)"

Imidlertid valgte Torgils å ta en runde spar etter å ha stjålet bare én ruter i bordet, og gikk dermed en bet. Som kjent er forskjellen på 3 grand og 7 spar ganske mange IMP i en lagkamp. Vi hadde vel hanket inn seieren med "bare"”å melde 6 spar. Uansett vil jeg berømme makker for meldingene og vurderingene som ligger til grunn for å melde storeslemmen. Jeg er overbevist om at Torgils har spilt 7 spar minst 20 ganger oppi hodet sitt etter at kampen var ferdig... "

Arnt Vollan, Hornnes

Takk for et instruktivt spill, Arnt! Det er enda en påminnelse på hvor viktig det er å telle stikk/tapere i stikk én samt å legge en plan. Ruter til esset, ruter til stjeling, kløver til damen, ruter til stjeling, kløver til esset og ut med trumfen. Hjerter ess er inntak til to kløverstikk, som totalt gir sju sparstikk, fire kløverstikk og to ess.

Et annet fint poeng i dette spillet er å bruke spar 8 fra bordet i stikk én. Hvis øst følger farge, er sparen maks 4-1. Fordelen ved ikke å bruke spar konge er at du nå kan stjele den tredje ruteren høyt. Dermed vinner du kontrakten selv om øst eller vest skulle ha dobbelton ruter og spar 9. Den andre fordelen er at sparen kan være 5-0, og du vinner fremdeles kontrakten så lenge vest har minst to rutere og minst tre kløvere (ved 2-2 i minor kan vest hive en kløver på tredje ruterrunde, og du har mistet kommunikasjonen til hånden). Nyanser, men likevel verdt å ta med seg.

Hilsen Trond