15. og 16. mai ble den tradisjonsrike Sølvcupen spilt i Kongsberg. Mesterpuljen ble vunnet av Bjørnar Halderaker og Atle Sæterdal, mens Øystein Hogstad og Knut Kiste gikk til topps i A-puljen. Ukens spill er hentet fra A-puljen, der spilleførerne fikk fra åtte til ti stikk i hjerterkontrakt:

Ta vare på mulighetene!

spar
K kn 4
hjerter K D 3 2
ruter E D 7
klÝver E 9 4

spar

8 6 5 2
hjerter E 8 6 4
ruter

6 2

klÝver D 8 7

vest
nord
Ýst
syd
Leif
Lundal

Terje
Garseg

pass
pass
 pass
pass pass pass
pass      

Vest spilte ut hjerter 10. Terje Garseg tok for kongen, damen og esset i trumf, på den siste runden saket øst styrke i ruter. Hva ville du spilt fra hånden i stikk fire?

Garseg spilte en spar til knekten. Dersom den hadde tapt til damen, måtte øst ha hjulpet ham med oppspill i én av fargene. Men spar knekt vant stikket! Garseg stolte på østs styrkekast og fortsatte med en liten ruter fra bordet. Øst gikk opp med knekten og vridde en spar til vests ess. Ruter tilbake tok Garseg med esset. Så innkasserte han spar konge (øst saket en ruter) og stjal en ruter. Inne på hånden fortsatte han med spar 8 til vests dame og kvittet seg med en kløver hos blindemann. Med tre kort igjen var vest tvunget til å returnere kløver, som Garseg slapp til håndens dame. Ti stikk på en god nese og et innspill! Hele spillet så slik ut:

 
spar
K kn 4  
hjerter K D 3 2
ruter E D 7
klÝver E 9 4
spar E D 7 3

spar

10 9
hjerter 10 9 7 hjerter kn 5
ruter 10 8 5 ruter K kn 9 4 3
klÝver K kn 2 klÝver 10 6 5 3
 

spar

8 6 5 2  
hjerter E 8 6 4
ruter

6 2

klÝver D 8 7

Synes du Garseg hadde griseflaks som fant kløver konge hos vest? Før du er altfor kritisk, bør du tenke på østs motspill. Med kløver konge kunne han ha spart på en stående ruter og tatt en sikker bet i den aktuelle sluttposisjonen. Altså var kløver konge mer eller mindre markert hos vest. I bridge kan det straffe seg å være ærlig!

Hilsen Boye