Årets første "Ukens spill" er sendt til oss fra Erik Jørgensen, Mandal. Det er hentet fra julebridgen i Arendal, hvor Erik Jørgensen gikk til topps sammen med Geir Brekka.

Kopierer du Jørgensen og Versace?

spar
3
hjerter E kn 4
ruter E K 7 4
klÝver 9 8 6 4 2

spar

5
hjerter K 9 8 6 2
ruter

kn 8 5 2

klÝver E kn 10

vest
nord
Ýst
syd

pass
pass
pass
pass
pass
 

Før vi lar Jørgensen beskrive spillet med egne ord, kan du forsøke å legge en spilleplan. Utspillet var spar konge som øst stakk over og skiftet til kløver 3. Du kan gjerne bruke Jørgensens innledende kommentar som et lite tips: "Spillet har likhet med det spillet som Vennerød beskriver i siste BIN fra VM-finalen mellom Italia og USA."

"I stikk to la jeg kløver knekt som øst tok med kongen. Vest skiftet til ruter 3. Den turde jeg ikke slippe til hånden da jeg var direkte bet dersom øst hadde ruter dame. Nå fortsatte jeg med hjerter knekt (doblingen fra øst tydet på at hjerter dame var der, red.) som jeg slapp rundt. Så hjerter til kongen, vest fulgte på med tieren, og hjerter til esset. Kløverfisk på tieren og avkast av to rutertapere på to godspilte kløver sørget for elleve stikk."

Hele spillet så slik ut:

 
spar
3  
hjerter E kn 4
ruter E K 7 4
klÝver 9 8 6 4 2
spar K D kn 8 7 4

spar

E 10 9 6 2
hjerter 10 3 hjerter D 7 5
ruter D 9 3 ruter 10 6
klÝver K 7 klÝver D 5 3
 

spar

5  
hjerter K 9 8 6 2
ruter

kn 8 5 2

klÝver E kn 10

Kunne motparten ha betet kontrakten ved å fortsette med spar til dobbeltrenons i stikk 2? Jørgensen har løsningen:

"Bordets hjerter 4 vinner med avkast av en ruter. Hjerter knekt slippes rundt. I stikk fire spilles en kløver til håndens knekt og vests konge. En ny spar stjeles på hånden med avkast av ruter i bordet. Hjerter til esset, kløver til tieren, ut med trumfen og kløver ess gir elleve stikk ved hjelp av godspilt kløver."

Hilsen Boye