Også denne uken presenterer vi et spill hvor en liten detalj kan gjøre stor forskjell. Den er imidlertid svært vanskelig å se, og derfor er det kanskje ikke så overraskende at det måtte en klassespiller til for å få øye på den. Svensken Tommy Gullberg skrev om spillet som en promotion for SBF (Sveriges Bridgeförbund) foran årets EM i Malmö.

1987: Sverige - Polen

spar
kn 6 4
hjerter K 8 6 4
ruter K D kn
klÝver 10 6 3
Nord_Alle

spar

E D
hjerter E D 10 7 2
ruter E 10 2
klÝver E D 7

Begge lagene kom i 6 hjerter i syd. Det vites ikke hva Andrzej Wilkosz på det polske laget fikk ut, man han tok ut trumfen og spilte spar til damen som holdt. Deretter tok han for spar ess, spilte bordet inn i ruter og stjal den siste sparen. Han eliminerte ruteren og sørget for å være inne på bordet i denne posisjonen.

spar
-
hjerter 8
ruter  -
klÝver 10 6 3
Nord_Alle

spar

 -
hjerter 10
ruter  -
klÝver E D 7

Andrzejs plan var å spille en liten kløver til syveren på hånden, hvorpå vest ville være innspilt! Som vanlig går ikke ting helt etter planen - øst la nemlig kløver 8 i mellomhånd! Andrzej prøvde da kløver dame, men vest tok med kongen og returnerte en liten kløver. Spørsmålet er nå om øst har kn-8 eller 9-8 i kløver. I henhold til loven om begrenset valg, så kan øst like godt legge nieren som åtteren fra 9-8, mens med kn-8 er han tvunget til å legge åtteren. Derfor er det mer sannsynlig at øst har kn-8 enn 9-8. Polakken la da også liten og vant sin kontrakt siden øst hadde kn-8 kombinasjonen. Etterpå hevdet den polske spilleren at han ikke trodde så mye på loven om begrenset valg, men på Fru Fortuna! Siden hun hadde gitt ham kløver 7, så måtte det være for at han skulle bruke den! Hvem kan argumentere mot suksess? (Hvis vest hadde hatt K-kn i kløver, hadde ikke kløver 7 vært virksom.)

Ved det andre bordet satt Gullberg syd, og han fikk ut spar 8 fra vest som lovet et høyere kort. Gullberg la liten fra blindemann, og øst, som tydelig hadde problemer, la til slutt spar 10. Vi gir deg kortene om igjen for oversiktens skyld, og lurer på hvordan du ville ha spilt?

spar
kn 6 4
hjerter K 8 6 4
ruter K D kn
klÝver 10 6 3
Nord_Alle

spar

E D
hjerter E D 10 7 2
ruter E 10 2
klÝver E D 7

Den eneste grunnen Gullberg kunne finne til at øst fant utspillet ubehagelig, var at han hadde K-10 i spar. Etter å ha innkassert spar dame spilte Gullberg hjerter ess og hjerter dame. Trumfen satt 3-1, og den rensket han med en hjerter til kongen. Nå spilte Gullberg spar knekt fra bordet!

Øst var usikker på sparsituasjonen og dekket følgelig med kongen som Gullberg vant med esset. Så eliminerte han ruterfargen, og inne på bordet var posisjonen denne:

spar
6
hjerter 8
ruter -
klÝver 10 6 3
Nord_Alle

spar

 -
hjerter 10 7
ruter  -
klÝver E D 7

Da Gullberg spilte spar 6, kunne ikke øst følge på med en høyere, og Gullberg kunne hive Fru Fortunas kløver 7! Vest var innspilt og måtte gi Gullberg det tolvte stikket på kløver dame (eller spar til dobbeltrenons). Dermed gikk spillet ut, og kampen endte også uavgjort; 15-15. Alle kortene:

 

spar

kn 6 4  
hjerter K 8 6 4
ruter K D kn
klÝver 10 6 3
spar 9 8 7 3
Nord_Alle

spar

K 10 5 2
hjerter kn 9 5 hjerter 3
ruter 9 7 6 ruter 8 5 4 3
klÝver K 9 2 klÝver kn 8 5 4
 

spar

E D  
hjerter E D 10 7 2
ruter E 10 2
klÝver E D 7

Gullberg visste at vest hadde spar 9, men det var mer usikkert hvor spar 7 var. Om øst hadde kunnet dekke spar 6 med spar 7, ville Gullberg stjålet med hjerter 10 og gått inn i bordet på hjerter 8. Dermed hadde han falt ned på en kløverfinesse for å klare kontrakten.

Hilsen Trond