16. oktober ble Captain's høstcup spilt i Haugesund. Den fine sosiale rammen som primus motor Edith Moland vektlegger, blant annet med gratis varmrett til alle spillerne på Skipperstua om kvelden, er med på å gjøre turneringen populær. En svært likandes turneringsleder i Sven Åge Jensen og spurtpremier i hver eneste runde er andre ingredienser som spillerne setter pris på. I år deltok 40 par, og Karl Christian Baumann - Boye Brogeland gikk til topps foran Roger Treet - Atle Grefstad og Øyvind Haga - Leif Magne Hole.

Vinnerparet hadde imidlertid ikke bare gode minner fra lørdagen. Her surret de noe voldsomt i et ikke altfor vanskelig meldingsforløp:

Blackout!

 
spar
D kn 10 9 6 4  
hjerter D 9 3
ruter 7
kløver D 8 5
spar E 5

spar

8 7
hjerter 7 6 hjerter 10 4
ruter K D 9 3 ruter kn 10 8 6 4 2
kløver 10 9 6 4 3 kløver kn 7 2
 

spar

K 3 2  
hjerter E K kn 8 5 2
ruter E 5
kløver E K

vest
nord
øst
syd

Karl Chr.
Baumann

Boye
Brogeland

1)
pass
2 nt2)
pass
3 ruter3)
pass
3 hjerter4)
pass 3 spar5) pass 4 ruter6)
pass 4 sp7) pass 8)
pass 9) pass 5 ruter10)
pass 11) pass 12)
pass 13) pass pass14)
pass15)      

1) 8-11 hp, minst 6-korts spar
2) Spørsmål om singleton, minst invitt til utgang
3) Singleton ruter, minimum eller maksimum
4) Syd mente som naturlig, nord oppfattet som cue-bid
5) Jeg har ikke noe å kontrollmelde
6) Forsøk på å fastslå spar som trumf
7) Jeg har fortsatt ingen kontroller og minimum
8) Roman Key Card Blackwood
9) 0 eller 3 ess
10) Spørsmål etter trumf dame
11) Jeg har trumf dame, men ingen konger
12) Jeg gambler på at 6 hjerter kan være en bedre kontrakt
13) 6 hjerter spør om 3. kontroll i fargen. Det har jeg!
14) Synkende følelse
15) Pessimistisk

Slik kan det gå når man spiller sammen for andre gang og ikke har diskutert videre sekvenser særlig nøye!

Vests pass minner meg om en historie hvor Terence Reese hadde meldt seg opp i 7 grand mot to eldre damer. Utspilleren, som hadde passet over 7 grand, dristet seg til å ta for esset sitt, og dermed var det umulig selv for Terence Reese å skrape sammen mer enn tolv stikk. Etterpå lurte makkeren til utspilleren på hvorfor hun ikke hadde doblet kontrakten. Den eldre damen svarte: "Nei, det turde jeg ikke. Så du ikke hvem vi spilte mot?"

(Fra Bjørn Lindgren har vi fått tilsendt en litt annen versjon av hva damen svarte: ”Nei, det turde jeg ikke – han redobler alltid.”)

Meldingsforløpet over ville ha vært en verdig vinner av "Idiotprisen" i Captain's høstcup. Det var imidlertid flere eksperter som gikk i baret denne lørdagen. Paret som stakk av med Idiotprisen og de inngraverte glassene i premie, var Sigurd Østebøvik og Birger Pedersen. De stanset behersket i 2 kløver der 13 stikk var laydown!

Hilsen Boye