Olav Førde har sendt oss et lite hjertesukk som vi bringer videre. Bridge er et fantastisk moro spill, hadde det ikke vært for den makkeren som sitter på andre siden hele tiden...

Makker har skylda!
Innsendt av Olav Førde

"Her er et spill fra en høstturnering (par) nylig. Jeg skulle spille motspill og syntes jeg fikk det til ganske bra for en gangs skyld. Men hva hjalp vel det?

spar

D 5  
hjerter D 8 4
ruter E 9 8
klÝver 10 9 8 7 2

spar

K 10 9 6
hjerter E kn 5 2
ruter K 6 3
klÝver K 4

Syd åpnet med 1 grand (15-17 hp), og nord tok seg helt ut da han løftet til 3. Makker spilte ut hjerter 3 (svenske), bordet la fireren, jeg knekten og spillefører kongen. Så kom kløver ess, og jeg la kongen (nei, jeg mistet den ikke). I neste stikk kom makker inn på kløver dame, og han spilte hjerter 10 til damen og esset. Fortsatt inspirert, signaliserte jeg ønske om ruterskift ved å spille hjerter 2 tilbake. Makker tok to hjerterstikk og skiftet til en ruter. Dette gikk jo fint! Spillefører gikk opp på ruter ess og begynte på kløverne. Da den femte og siste kom, satt jeg med K109 i spar og ruter konge, og måtte kaste et kort. Spillefører var nødt til å ha ruter dame for sin grandåping, så jeg lot spar ni gå. Syd kastet da ruter dame, tok sparfinessen og de tre siste stikkene med knekten, esset og treeren i spar. Hele fordelingen:

 

spar

D 5  
hjerter D 8 4
ruter E 9 8
klÝver 10 9 8 7 2
spar 8 7 4

spar

K 10 9 6
hjerter 10 9 6 3 hjerter E kn 5 2
ruter kn 7 5 2 ruter K 6 3
klÝver D 3 klÝver K 4
 

spar

E kn 3 2  
hjerter K 7
ruter D 10 4
klÝver E kn 6 5

Jeg noterte 400 ut og ren bunn på spillet. Ingen andre hadde meldt utgangen, og jeg sukket tungt over bridgens urettferdighet. Så slo det meg: Spar tre, kunne den stå? Ja, da. Makker hadde kastet en ubetydelig (!) spar underveis. Nå sto han uvitende i kaffekø. Jeg lot ham stå (det kaller jeg selvbeherskelse!), og han vet det ennå ikke. Men jeg innrømmer at jeg håper han leser dette."

Takk for spillet, Olav! Nå kan du jo sende ham en anmodning om å lese "Ukens spill" fra uke 50! Kanskje får han lyst til å presentere et egg fra den andre siden!

Hilsen Trond