Hvordan spiller du?

Innsendt av Sølve Grude


 

spar

D 4 3  
hjerter K 10 8 6 4 2
ruter D 3
kløver D 2
spar E 10 9 8 6 2

spar

K 7 5
hjerter E 7 hjerter D kn 5
ruter 10 7 ruter E K kn 9 4
kløver E 7 3 kløver 8 5
 

spar

kn  
hjerter 9 3
ruter 8 6 5 2
kløver K kn 10 9 6 4


"Jeg satt vest og ble raskt spillefører i 4 spar. Nord spilte ut en liten hjerter, tatt av damen i bordet, og da er det jo gode muligheter for tolv stikk med sparen er 3-1 eller 2-2 og ruteren 3-3 eller damen dobbel. Jeg spilte spar 5 fra bordet og stakk med esset da knekten kom på. Hvis syd legger en liten trumf, dekker jeg billigst mulig for å bevare et sparinntak til bordet. Inne på spar ess spilte jeg spar 10 og lot den seile da nord la lavt. Da ruter dame satt dobbel, ble det 13 stikk. Av syv bord fikk to par 10 stikk, to par 11 stikk, to par 12 stikk og ett par 13 stikk. Alle spilte kontrakten på vest sin hånd.

Poenget i spillet er jo trumfbehandlingen (jeg synes det er rett å spille liten fra bordet og slippe inn nord hvis syd legger liten), men mindre enn 11 stikk (kløver ut er verst) bør man vel uansett ikke få?"

Takk for spillet, Sølve! Det er faktisk ikke helt enkelt å fastslå hva som er beste spilleføring i en parturnering. Din spilleføring, ved å gi bort et sparstikk når syd legger lavt, taper ett trumfstikk hver gang trumfen sitter 2-2. Med trumfen 3-1, som er mest sannsynlig, beholder du et viktig inntak til bordet når ruteren sitter 3-3. Med damen dobbel eller fjerde i ruter har du imidlertid ikke tjent noe på din trumfbehandling. En annen fordel ved å spille en liten spar fra bordet, er at du får med deg trumfen 4-0 hos begge motstanderne (du stikker selvfølgelig med esset dersom syd ikke følger farge).

Et godt alternativ kan være å spille spar til esset (uansett om syd følger lavt eller med honnør), fulgt av ess-konge i ruter. Når damen sitter dobbel som her, har du jo ikke behov for noe ekstra inntak til bordet. Dermed topper du sparen dersom syd la liten i annet stikk, mens du tar sparfinessen (i henhold til prinsippet om begrenset valg) dersom syd fulgte med knekten eller damen første gang. Vanligvis faller jo ikke ruter dame, og da må du velge om du skal satse på ruteren 3-3 eller 4-2 og sparen 2-2 eller 3-1. Men du har tapt svært lite (trumfen 4-0 hos syd), og har gode muligheter til både 12 og 13 stikk.

Hilsen Boye