Utgang i alle farger?

Innsendt av Ola Danielsen

"En vennegjeng møtes hver romjul i Bø i Vesterålen for å spille uhøytidelig Romjulsbridge. Dette har vi holdt på med helt siden 1988, og har ingen planer om å slutte... Under fjorårets Romjulscup dukket det opp et spill som vi syntes var litt spesielt. Ikke så mye med tanke på krav til spillefører eller motspillere, men fordi det trolig står utgang nord-syd i alle farger og i grand med!

 

spar

K kn 4  
hjerter E K 10 9 8
ruter K 10
kløver D 10 3
spar D 9 8 5

spar

10 7 2
hjerter kn 3 hjerter D 7 5 4
ruter D 4 3 ruter kn 7 5
kløver K 7 4 2 kløver kn 9 8
 

spar

E 6 3  
hjerter 6 2
ruter E 9 8 6 2
kløver E 6 5


Begge bord i vårt uhøytidelige lag havnet i 3 grand med 11 stikk, men det står vel faktisk 12 stikk i 4 hjerter og 5 ruter, mens 4 spar gir 10 og 5 kløver gir 11 stikk, når du velger å godspille syd og ikke nord. Enig?

En liten kuriositet som kanskje ikke fortjener så stor oppmerksomhet, men det er jo ikke hver dag at slike spill dukker opp.

Med hilsen,
Ola Danielsen

Takk for et morsomt spill, Ola! Jeg tror dere har vært en smule optimistisk med tanke på antall stikk i kløverkontrakt. Jeg klarer i alle fall ikke til å komme lenger enn til ti med kløver som trumf. I hjerterkontrakt er det som du sier mulig å få tolv stikk, men da må syd være spillefører. Kløverutspill fra øst holder kontrakten nede på elleve stikk.

Hilsen Boye