I Sølvcupen i Kongsberg 28.og 29. mai ble Jon Aabye og Vidar Smith nummer fire etter å ha ledet lenge på søndagen. Her skaffet Aabye seg en ren topp da han ikke lot seg affisere av sur trumfsits:


Sitsen er lik for alle!


 

spar

5  
hjerter K 7 6 2
ruter 10 5 4
kløver E 9 7 6 5
spar D kn 8 3 2

spar

10
hjerter 10 8 6 3 hjerter D kn 9
ruter 7 2 ruter K D kn 8 3
kløver K 4 kløver D 10 3 2
 

spar

E K 9 7 6 4  
hjerter E 4
ruter E 9 6
kløver kn 8

vest
nord
øst
syd

Vidar
Smith

Jon
Aabye

¹ ²
 

1) Multi; svake 2 i en major eller 20-21 grand
2) Pass eller korriger


Jon Aabye hadde allerede fått et forsprang på store deler av feltet da han stoppet i 2 spar. Det var imidlertid unødvendig da han som den eneste i salen oppnådde ni stikk i sparkontrakt.

Vest spilte ut en liten hjerter som gikk til østs knekt og Aabyes ess. Aabye la ned trumfesset, og la merke til at øst fulgte på med spar 10. Dette kunne tyde på at vests farge var spar, og at han hadde åpnet med Multi på en 5-korts farge. For å finne ut mer om fordelingen, dukket Aabye i stikk tre en kløver rundt til østs tier. Ruter konge i vri stakk Aabye med esset, spilte hjerter til kongen og stjal en hjerter. Da øst fulgte farge i tredje runde, var det klart at vest satt med resten av sparen. Så fulgte kløver til esset og nok en hjerterstjeling.

Med fem kort igjen fridde Aabye seg med en ruter til øst. Nå hadde vest bare trumf igjen, og ble innspilt (på kløver dame saker Aabye sin rutertaper) uansett hva øst spilte tilbake. Med tre kort igjen lasjerte Aabye spar dame fra vest, og kunne forlange de to siste stikkene for K9 i spar. Pent spilt!

Hilsen Boye