VM for junior ble arrangert i Sydney i midten av august. Norges lag (Erik Eide, Petter Eide, Espen Lindqvist, Allan Livgård, Jørn Arild Ringseth, Håkon Kippe, coach Olav Ellestad og NPC Sven-Olai Høyland) gjorde det svakt, og ble bare nummer elleve av atten lag i kvalifiseringen. De fire som avanserte til semifinale, var Polen, Frankrike, Canada og USA. Etter klare seiere i semifinalen gikk Polen og USA til finalen, som ble en høydramatisk affære. Etter 96 spill sto det 194,5 - 194,5 på resultatlista! 8 ekstra spill måtte til, og der var amerikanerne best. Lenke til mesterskapet finner du her.

Joe Grue var én av spillerne på USA. Få spill før slutt i finalen hadde han en fantastisk spilleføring i 6 hjerter, der han løste trumffargen - EK62 mot D875, mens motparten hadde kn1043 mot 9 - uten taper. Denne slemmen - og masse annet mesterskapsstoff fra sommeren - kan du lese om i BIN 4-05 som kommer ut cirka 15. oktober. Det var ikke bare i finalen at Grue fikk bruk for røntgensynet:


Et VM-gull verdig!


 

spar

7 6 4 3  
hjerter K kn 8 3
ruter E 9 6 5
kløver 5
   
   
       
       
       
 

spar

E K kn 10 5  
hjerter D 9 2
ruter D kn 10
kløver D 9

(Kortene er snudd 180 grader for å ha syd som spillefører.)

vest
nord
øst
syd
Wolpert
Kranyak
Demuy

Grue

      ¹
²  
3
   

1) 15-17 hp
2) Stayman
3) Nytt søk

Wolpert fra Canada spilte ut hjerter 7, dukket av Demuy, som Grue vant med nieren. Hvordan tror du det sitter her, og hvordan spiller du?

Grue hadde ingen tro på at Demuy hadde doblet med 3- eller 4-kort spar. Slik informasjon gir man ikke bort frivillig i et VM. Mer sannsynlig var det at øst satt med kort spar og hadde de uteværende honnørene i de andre fargene. På bakgrunn av dette resonnementet fortsatte Grue med spar knekt fra hånden!

 

spar

7 6 4 3  
hjerter K kn 8 3
ruter E 9 6 5
kløver 5
spar D 8 2

spar

9
hjerter 7 4 hjerter E 10 6 5
ruter 3 2 ruter K 8 7 4
kløver kn 10 8 7 4 2 kløver E K 6 3
 

spar

E K kn 10 5  
hjerter D 9 2
ruter D kn 10
kløver D 9


Med åpne kort er det jo lett å se at vest skulle ha stukket med damen. Deretter kunne han ha fått en hjerterstjeling og notert to bet. Men hvem er det som trekker spar knekt fra hånden med EKkn105 mot 7643? Uhyre få, men Wolpert traff en kar som var kapabel til å gjøre nettopp det: Great Grue! Da kanadieren la en liten spar, tok Grue ut trumfen, og ti stikk var sikret. Pluss 590 og 12 fortjente IMP til Joe Grue og USA.

Hilsen Boye