Rett rekkefølge!

Du spiller parturnering og havner i 3 grand med følgende kort:

spar

kn 10 6
hjerter kn 9 8 3
ruter E kn
klÝver 9 8 7 6

spar

E D 9 7
hjerter E D 7
ruter D 7 6
klÝver K D 5

vest
nord
Ýst
syd
     

pass 1 hjerter pass 2 nt
pass 3 nt pass pass
pass      

Vest spiller ut kløver 2 (4. høyeste) til østs ess. Han returnerer kløver 10, som du vinner med kongen. Hvordan fortsetter du?

I parturnering kan det være kostbart å la majorfinessene gå i fra deg, så her bør du faktisk begynne med din korteste farge - ruter! En liten ruter til knekten beholder stikket, vest følger med treeren og øst med toeren (svenske fordelingskast). Hvilken farge angriper du nå?

Sparen er tettere enn hjerteren, og sistnevnte farge krever mer (kongen nøyaktig dobbel kontra bare kongen) for å generere ekstrastikk gjennom en finesse. Å spille spar først gir også muligheten til å satse på et innspill mot vest hvis du tror at begge majorkongene befinner seg hos ham. Starter du på hjerteren, og ønsker å spille på den nevnte varianten, må hjerteren sitte 3-3 eller tieren dobbel. Så det er nok hakket bedre å gå på sparfargen først.

Du spiller spar knekt fra bordet som står. Spar 10 beholder neste stikk, og på spar til damen saker vest ruter 4. Nå vet du en hel del om kortene. Hvordan spiller du videre?

Vest har dobbelton spar og mest sannsynlig 4-korts kløver, 4-korts ruter og dermed 3-korts hjerter. Eventuelt fem ruter og to hjerter, men da hadde han nok spilt ut en ruter istedenfor kløver. Med kongen tredje i ruter hadde vest neppe kastet en ruter når han vet at du har ruter dame.

Du innkasserer den fjerde sparen, og vest saker en hjerter. Nå kan du være enda sikrere på at analysen din er rett, så du kvitter deg med en kløver i bordet. Hjerter ess og hjerter dame gir motparten for kongen, men resten av stikkene - elleve til sammen - er dine. Bra spilt! Kortene så slik ut:

 

spar

kn 10 6  
hjerter kn 9 8 3
ruter E kn
klÝver 9 8 7 6
spar 8 5

spar

K 4 3 2
hjerter K 10 5 hjerter 6 4 2
ruter K 5 4 3 ruter 10 9 8 2
klÝver kn 4 3 2 klÝver E 10
 

spar

E D 9 7  
hjerter E D 7
ruter D 7 6
klÝver K D 5


Hilsen Trond